Skip to: Voor daklozen in Housing First project is IPS voor werk effectiever dan andere interventies

Kenniscentrum Phrenos website

Voor daklozen in Housing First project is IPS voor werk effectiever dan andere interventies

Volgens schattingen is de werkloosheid onder daklozen tussen de 80 en 90%. Veel daklozen hebben ook psychische problemen. In Canada liep van 2009 tot en met 2013 een Housing First programma (At Home/Chez Soi) voor daklozen, meestal met psychische problemen. In dit Canadese artikel wordt verslag gedaan van de eerste RCT (n=45) met deze doelgroep waarbij at random Individual Placement and Support (IPS) óf de gebruikelijk diensten (controlegroep) werden aangeboden. Alle deelnemers hadden recent huisvesting via het Housing First project gekregen. Slechts over een periode van 8 maanden kon modelgetrouwe IPS aangeboden worden. Over die periode wordt in dit artikel gerapporteerd. De primaire uitkomstmaat was het aantal dagen regulier betaald werk per maand. Verder werden afgenomen: de MINI International Neuropsychiatic Interview en de Service Satisfaction Scale. Ook werd de huisvestingsgeschiedenis in kaart gebracht. In de 8 maanden waarin modelgetrouwe IPS geboden kon worden bleek 34% van de IPS-groep regulier betaald werk gevonden te hebben tegenover 22% in de controlegroep. De kans om werk te vinden was in de IPS-groep meer dan twee keer zo groot dan in de controlegroep: OR=2.42, 95%BI 1.13-5.16. De tevredenheid over de diensten die in het IPS-traject aangeboden werden waren groter dan die in de controlegroep. In vergelijking met andere RCT’s over IPS is het percentage deelnemers dat regulier betaald werk vond laag (meestal kan tussen de 50 en 60% van de IPS-deelnemers werk vinden). Dit heeft voor een deel te maken met de korte periode waarover modelgetrouwe IPS aangeboden kon worden.
Poremski D, Rabouin D, Latimer E. (2017). A Randomised Controlled Trial of Evidence Based Supported Employment for People Who have Recently been Homeless and have a Mental Illness. Adm Policy Ment Health. 44(2), 217-224.

Back To Top