Skip to: Visueel vormgegeven Kwaliteit van Leven-app door gebruikers positief ontvangen

Kenniscentrum Phrenos website

Visueel vormgegeven Kwaliteit van Leven-app door gebruikers positief ontvangen

Het meten van de Kwaliteit van Leven (KvL) bij personen met ernstige psychische problemen heeft verschillende uitdagingen: de talige vragenlijsten waarmee de KvL vaak gemeten wordt zijn niet voor iedereen begrijpelijk; omdat KvL in de ggz voornamelijk als een subjectief concept wordt opgevat moet de meting gepersonaliseerd worden; het meten van KvL kan cliënten zelfinzicht brengen en aan empowerment bijdragen. De in Nederland ontwikkelde Qol-ME-app is een innovatieve gepersonaliseerde visuele KvL-meting, die aan de drie genoemde uitdagingen tegemoet wil komen. De cliënt moet op 8 domeinen oordelen met betrekking tot zijn eigen leven geven: sociale steun, sociale contacten, liefde, rustig voelen, vrije tijd, lifestyle, financiën en woonomgeving. Elk domein wordt middels 2 tot 4 visuele items gescoord. De cliënt krijgt op het einde een overzicht van zijn antwoorden. In deze Nederlandse studie werd aan acht gebruikers gevraagd wat ze van de QoL-app vonden: is de QoL-app bruikbaar, functioneel, zet de app tot actie aan en vindt men deze heilzaam? De data werden middels semi-gestructureerde interviews verzameld, waarbij o.a. gebruik werd gemaakt van het Health Information Technology Acceptance Model (HITAM) en de Mobile App Rating Scale (MARS). Over het algemeen waren de gebruikers positief over de bruikbaarheid, het design en de inhoud van de app. De QoL-ME-app was voor de meeste respondenten heilzaam,omdat het hen dwong over hun eigen KvL na te denken. Slechts een minderheid kwam tot daadwerkelijke gedragsveranderingen na het invullen van de QoL-ME-app. Dit zou kunnen verbeteren als de gebruikers hun scores op verschillende tijdstippen zouden kunnen vergelijken en door praktische adviezen te geven over hoe de KvL verbeterd kan worden. De QoL-ME-app kan voor personen met ernstige psychische problemen heilzaam zijn omdat het hen helpt meer inzicht in hun kwaliteit van leven te krijgen.
Buitenweg D, van de Mheen D, Grund JP, van Oers H, van Nieuwenhuizen C. (2020) Visual and Personalized Quality of Life Assessment App for People With Severe Mental Health Problems: Qualitative Evaluation. JMIR Ment Health. 2020 Dec 3;7(12):e19593.

Back To Top