Skip to: VIP-programma’s zonder leeftijdsgrenzen zijn zeer veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

VIP-programma’s zonder leeftijdsgrenzen zijn zeer veelbelovend

In veel landen is het zo geregeld dat als een jongere voor de wet volwassen wordt (in Nederland 18 jaar) hij of zij dan organisatorisch onder andere wettelijke regelingen en hulpverleningsinstellingen valt. De meeste psychische problemen manifesteren zich tussen de 15 en 24 jaar. Voor de continuïteit van zorg zou het beter zijn als de cliënt zo weinig mogelijk merkt als hij/zij meerderjarig wordt. In deze Canadese Health Technology Assessment (HTA) werd geëvalueerd hoe werkzaam programma’s in de ggz zijn waarbij de toegang niet afhankelijk is van of iemand juridische minder- of meerderjarig is, maar waarin adolescenten en jongvolwassenen beide worden opgenomen en behandeld. Daartoe werd een systematische review van systematische reviews uitgevoerd naar de werkzaamheid van programma’s en diensten in de ggz waarbij adolescenten én jongvolwassenen behandeld worden. Er werden vijf relevante systematisch reviews gevonden, waarvan er drie gericht waren op vroege interventie programma’s voor psychoses en twee op algemene voorwaarden voor een persoonsgerichte ggz waarbij de verschillende sectoren nauw samen werken. De vroege interventie psychose (VIP)-programma’s zijn zeer veelbelovend. Jonge mensen die door VIP-teams worden begeleid kennen minder opnames in psychiatrische ziekenhuizen en herstellen sneller. De Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) wordt alleen korter als een VIP-interventie gepaard gaat met publiekscampagnes waarbij jongeren met psychische problemen worden aangemoedigd hulp te gaan zoeken. Organisatorische componenten van de VIP-aanpak kunnen gebruikt worden voor het opzetten van soortgelijke programma’s voor andere psychische problemen waarbij de nadruk ligt op continuïteit van behandeling.
Ly A, Tremblay GA, Beauchamp S. (2019). “What is the efficacy of specialised early intervention in mental health targeting simultaneously adolescents and young adults?” An HTA. Int J Technol Assess Health Care. Jan;35(2): 134-140.

Back To Top