Skip to: Vinden van competitief werk na 2 jaar goed voor algemeen functioneren en zelfvertrouwen bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Vinden van competitief werk na 2 jaar goed voor algemeen functioneren en zelfvertrouwen bij schizofrenie

Verband tussen het vinden van competitief werk na 2 jaar en hogere baseline scores voor algemeen functioneren en zelfvertrouwen bij schizofrenie

In Noorwegen heeft maar 10% van de mensen met schizofrenie betaald werk. Degenen onder hen die een sociale uitkering hebben maken bijna nooit die overstap. Door het Noorse arbeidsbureau is een speciaal arbeidsrehabilitatie programma voor deze doelgroep ontwikkeld: het Job Management Programme (JUMP). De deelnemers krijgen 10 maanden begeleiding bij het vinden en behouden van regulier betaald en/of een werkervaringsplaats en/of beschermd werk. In deze Noorse studie (n totaal=148) kregen twee JUMP-groepen voor 6 maanden ook nog óf cognitieve gedragstherapeutische technieken (CBT) aangeleerd óf een cognitief remediatie programma (CR) aangeboden. Op baseline en na twee jaar werden afgenomen: MINI Plus, de Global Assessment of Function (GAF-S en GAF-F), de Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE)en de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS). De primaire uitkomstmaat was de werkstatus na 2 jaar. Op baseline had geen van de deelnemers regulier betaald werk als de primaire bron van inkomsten. Daarnaast werd behulp van logistische regressie analyses onderzocht in hoeverre algemeen functioneren, mate van zelfvertrouwen en depressie de werkstatus voorspelden. Na 2 jaar had 21,2% regulier betaald werk als voornaamste inkomstenbron (gemiddeld 28,5 uur werk per week), 16,4% had gemengde inkomsten (regulier betaald werk en uitkering), 25,3% had een betaalde werkervaringsplaats (work placement), 13,7% had een beschermde werkplek en 39,2% was werkloos. Tussen depressie (CDSS-scores) en werkstatus werden geen verbanden gevonden. Er werden wel sterke verbanden gevonden tussen het hebben van competitief betaald werk na 2 jaar en hoge scores voor algemeen functioneren (GAF-scores) en zelfvertrouwen (RSE-scores) op baseline en met een positieve verandering op deze scores tijdens de interventie. Tussen de CR–groep en CBT-groep werden geen verschillen gevonden.
Evensen S, Ueland T, Lystad JU, Bull H, Klungsøyr O, Martinsen EW, Falkum E. (2017). Employment outcome and predictors of competitive employment at 2-year follow-up of a vocational rehabilitation programme for individuals with schizophrenia in a high-income welfare society. Nord J Psychiatry. 2017 Apr;71(3):180-187.

Back To Top