Skip to: Videocontact met nadruk op mogelijkheid van herstel van schizofrenie meest effectief in verminderen van stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Videocontact met nadruk op mogelijkheid van herstel van schizofrenie meest effectief in verminderen van stigma

Hoewel direct contact met een ervaringsdeskundige met schizofrenie (live of via video) veelbelovend is in het verminderen van stigma, is het nog niet duidelijk onder welke omstandigheden het positief uitpakt. In deze Canadese RCT (n=218) zagen deelnemers uit de algemene bevolking óf een video (10 minuten) waarin een 30-jarige ervaringsdeskundige man (Andrew) naar waarheid vertelde hoe hij hersteld was van schizofrenie, óf een video (ook 10 minuten) waarin dezelfde persoon naar waarheid zijn acute symptomen van schizofrenie beschreef, óf geen video (controle groep). Uitkomsten werden meteen na het bekijken én twee weken daarna gemeten: algemene indruk van video (o.a. negatieve stereotypering ten aanzien van schizofrenie), waargenomen gelijkenis van Andrew met zichzelf (met de Inclusion of Others in Self Scale (IOS), mate van sociale afstand ten aanzien van Andrew en ten aanzien van mensen met schizofrenie in het algemeen en sympathie en empathie ten aanzien van Andrew. Aan de metingen na 2 weken werd een speciale meting toegevoegd om te kijken in hoeverre de deelnemers afstand van Andrew wilden houden (State Trait Anxiety Inventory-State Version-STAI). Het bleek dat de herstel-video effectiever was met betrekking tot een positieve indruk van Andrew en de neiging om sociale afstand te houden verkleinde. De symptomen-video genereerde wel meer sympathie voor Andrew dan de andere video, maar resulteerde niet in een positieve indruk of minder sociale afstand. Dus: sympathie voelen leidt niet tot minder stigma. De deelnemers die de herstel-video hadden gezien identificeerden zich meer met Andrew (waargenomen gelijkenis), maar voelden minder sympathie voor hem. Zij voelden ook minder angst om hem eventueel te ontmoeten. Stigma-vermindering maakt de meeste kans als het herstelverhaal verteld wordt in het contact met de algemene bevolking.
Norman RMG, Li Y, Sorrentino R, Hampson E, Ye Y. (2017). The differential effects of a focus on symptoms versus recovery in reducing stigma of schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Nov;52(11):1385-1394.

Back To Top