Skip to: Verzwijgen of Vertellen op het werk blijft complex proces

Kenniscentrum Phrenos website

Verzwijgen of Vertellen op het werk blijft complex proces

Of cliënten met ernstige psychische problemen in de werkomgeving bekend moeten maken dat ze aan een psychiatrische stoornis lijden, blijft een zeer gevoelig onderwerp. Het Vertellen kan het soms gemakkelijker maken werk te vinden, maar men kan daardoor ook het werk kwijtraken. In dit Nederlandse onderzoek werd aan 5 focusgroepen (N=27) met verschillende stakeholders voorgelegd wat de deelnemers als voor- en nadelen zien van op het werk Vertellen dat men een psychiatrische stoornis heeft en welke factoren invloed hebben op een positieve uitkomst van het Vertellen. In de focusgroepen zaten respectievelijk: ervaringsdeskundigen, werkgevers, HR-managers, ggz-activisten, re-integratie hulpverleners. Deze stakeholders identificeerden vier voordelen van Vertellen en twee nadelen. Voordelen: 1. Door openheid van zaken te geven kunnen de relaties op het werk verbeteren; 2. Het bewaren van de authenticiteit is goed voor het welzijn van de cliënt; 3. Bij openheid kan de werkomgeving de cliënt ondersteunen; 4. Vertellen kan bijdragen aan een inclusieve werkcultuur. Nadelen: 1. Vertellen kan leiden tot discriminatie; de werkgever kan de cliënt met psychische problemen als een financieel risico gaan zien. 2. Door te Vertellen kan er sociale afstand en stigma op de werkvloer ontstaan. Er werden 5 aspecten van het Vertelproces onderscheiden: a. Van belang is af te wegen aan wie het vertelt gaat worden (selectief Vertellen); b. De timing van het Vertellen (wanneer) is ook van belang, afhankelijk van in hoeverre de ziektesymptomen van invloed zijn op het functioneren op de werkvloer; c. Het Vertellen moet goed worden voorbereid; d. De inhoud van de Vertel-boodschap moet zo positief mogelijk worden verwoord (vooral benadrukken wat men nog wel kan); e. De communicatiestijl is ook van belang. Andere factoren die invloed hebben op een positieve uitkomst zijn: de verantwoordelijkheden van de specifieke baan, de algemene economische omstandigheden en de zichtbaarheid van de symptomen.
Brouwers EPM, Joosen MCW, van Zelst C, Van Weeghel J. (2019). To Disclose or Not to Disclose: A Multi-stakeholder Focus Group Study on Mental Health Issues in the Work Environment. J Occup Rehabil. 2019 Aug 13.

Back To Top