Skip to: Verwachte discriminatie is algemeen bij mensen met schizofrenie waardoor velen niet eens op zoek gaan naar werk

Kenniscentrum Phrenos website

Verwachte discriminatie is algemeen bij mensen met schizofrenie waardoor velen niet eens op zoek gaan naar werk

Studies hebben aangetoond dat ervaren en ‘verwachte discriminatie’ (anticipated discrimination) veel voorkomen bij personen met schizofrenie. In het kader van de International Study of Discrimination and Stigma Outcomes (INDIGO) werd in 27 landen –waaronder Nederland- het niveau van ‘verwachte discriminatie’ bij 732 personen met schizofrenie gemeten met behulp van de Discrimination and Stigma Scale (DISC). Het blijkt dat 64% van de respondenten –uit alle delen van de wereld- melden niet meer op zoek te gaan naar werk, training of opleiding vanwege de verwachting dat ze gediscrimineerd zullen worden. Van deze groep zegt 72% er voor te kiezen hun diagnose voor anderen te verbergen om afwijzing te voorkomen. Degenen die hun diagnose verbergen zijn jonger en beter opgeleid. In de werkomgeving blijken de respondenten het vaakst discriminatie te hebben ervaren. Het is opmerkelijk dat respondenten die zeggen discriminatie te hebben ervaren minder hoog scoren op verwachte discriminatie. Ervaren discriminatie door anderen moet dus onderscheiden worden van verwachte discriminatie, dat meer in de richting gaat van zelf-stigma.
Üçok A, Brohan E, Rose D, Sartorius N, Leese M, Yoon CK, Plooy A, Ertekin BA, Milev R, Thornicroft G & the INDIGO Study Group (2012). Anticipated discrimination among people with schizophrenia. Acta Psychiatrica Scandinavica 125 (1), 77-83.

Back To Top