Skip to: Verhoogde depressieve symptomen voorspellen ervaren stigma na een jaar

Kenniscentrum Phrenos website

Verhoogde depressieve symptomen voorspellen ervaren stigma na een jaar

Mensen met schizofrenie ervaren vaak stigma en dat kan een barrière vormen voor het zoeken van hulp. Positieve, negatieve en depressieve symptomen spelen hierbij een rol. De prevalentie van depressie bij mensen met schizofrenie wordt op 40% (range: 22%-75%) geschat. In de klinische praktijk kunnen negatieve symptomen verward worden met depressieve symptomen en er is ook een gedeeltelijke overlap, zoals anhedonie, avolitie en anergie). In deze Amerikaanse studie (N=404) werd met data uit de RAISE-ETP studie gekeken naar de onafhankelijke verbanden tussen stigma enerzijds en depressieve, positieve en negatieve symptomen anderzijds. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre depressieve symptomen een mediërende factor zijn die de associaties tussen stigma en positieve en negatieve symptomen kan verklaren. Het Recovery After an Initial Schizophrenia Episode – Early Treatment Program (RAISE-ETP) was een grootschalig vroege-interventie-bij-psychose-programma in de VS tussen 2010-12. Op baseline werden depressie met de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) en de positieve en negatieve symptomen met de PANSS gemeten. Na 12 maanden werd stigma met de Self-Rating Stigma Scale (SRSS) in beeld gebracht. De analyses werden met behulp van structural equation modelling (SEM) uitgevoerd. Er werd een direct verband gevonden tussen positieve symptomen op baseline en ervaren stigma na een jaar, maar een sterker indirect verband tussen beide, gemedieerd door depressie. Depressie kan als de verklarende factor worden aangewezen voor de relatie tussen positieve symptomen en stigma. Negatieve symptomen op baseline hadden geen direct verband met stigma na een jaar, wel een indirect verband gemedieerd door depressie. Er werd ook een onafhankelijk verband tussen verhoogde positieve en negatieve symptomen en meer depressieve symptomen op baseline gevonden.
Bornheimer LA, Tarrier N, Brinen AP, Li J, Dwyer M, Himle JA. (2020). Longitudinal predictors of stigma in first-episode psychosis: Mediating effects of depression. Early Interv Psychiatry.
2020 Feb 12.

Back To Top