Skip to: Verbetering van cognitief functioneren na Cognitieve Remediatie zorgt voor betere werkuitkomsten

Kenniscentrum Phrenos website

Verbetering van cognitief functioneren na Cognitieve Remediatie zorgt voor betere werkuitkomsten

In de hele wereld ligt het percentage mensen met schizofrenie dat werkt onder de 20%. IPS is de meest effectieve arbeidsrehabilitatie interventie. Verder zijn er veel wetenschappelijke aanwijzingen dat Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) het cognitieve functioneren bij schizofrenie kan verbeteren. Deze Japanse studie is een secundaire analyse van gegevens van een RCT naar het verschil in effectiviteit op werkuitkomsten van een IPS+CRT interventie ten opzichte van een traditionele arbeidsrehabilitatie interventie. Alleen de gegevens van de deelnemers aan de IPS+CRT interventie (n=47) werden geanalyseerd naar een direct verband tussen verbeteringen in cognitief functioneren en betere werkuitkomsten (hoe vaak regulier betaald werk, hoeveel dagen betaald werk en hoeveel geld verdiend). De deelnemers hadden schizofrenie, ernstige depressie of bipolaire stoornis. De CRT was gebaseerd op het Thinking Skills for Work programma en bestond uit 24 sessies van 45-60 minuten. Het cognitieve functioneren werd gemeten met Japanse versie van de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS). Er werd gemeten op baseline, nà de CRT en na een jaar. Verder werden afgenomen: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Hamilton Depression Scale (HAM-D), de Global Assessment of Functioning (GAF), de Life Assessment Scale for Mental Illness (LASMI) en de Japanese Adult Reading Test (JART). De analyses werden uitgevoerd met logistische en multiple lineaire regressie analyses. De BACS-scores namen ten opzichte van de baseline scores significant toe na de CRT. Die verbetering in de BACS-scores droegen significant bij aan een toename van het aantal dagen dat in regulier betaalde banen werd gewerkt én aan de totale verdiensten. Alle andere variabelen (demografische en klinische) droegen niet significant bij aan werk-gerelateerde uitkomsten.
Ikebuchi E, Sato S, Yamaguchi S, Shimodaira M, Taneda A, Hatsuse N, Watanabe Y, Sakata M, Satake N, Nishio M, Ito JI. (2017). Does improvement of cognitive functioning by cognitive remediation therapy effect work outcomes in severe mental illness? A secondary analysis of a randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci. 2017 May;71(5):301-308.

Back To Top