Skip to: Veelbelovende interventie stimuleert opgenomen mensen met schizofrenie zich voor te bereiden op werk en andere sociale activiteiten

Kenniscentrum Phrenos website

Veelbelovende interventie stimuleert opgenomen mensen met schizofrenie zich voor te bereiden op werk en andere sociale activiteiten

Er zijn veel barrières voor mensen met ernstige psychische problemen om zinvolle werkzaamheden te verrichten. Dat geldt zeker voor opgenomen patiënten. De omgeving van een psychiatrisch ziekenhuis is vaak beperkend en medisch gericht, met weinig ruimte voor persoonlijke hersteldoelen voor na het ontslag. In deze Israelische pilot pre-post studie (N=16 interventiegroep vs. N=17 controlegroep; beide met diagnose schizofrenie) werd de effectiviteit van de geprotocolleerde groepsinterventie Occupational Connections (OC) onderzocht. De OC is gebaseerd op het Canadese Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) model en heeft tot doel om al tijdens de opname de patiënten over deelname aan betekenisvolle werkzaamheden voor na het ontslag te laten nadenken en met betrekking daartoe plannen te maken. De OC is een cyclische open groepsinterventie (maximaal 5 personen) van 10 wekelijkse sessies van 45 minuten waarbij onder begeleiding thema’s besproken worden als : wat betekent werk voor je; welke belemmeringen en kansen om na ontslag werk te vinden zijn er. De uitkomstmaten waren: de Impact on Participation and Autonomy (IPA); de Intention for Participation (IP) en de Recovery Self-Assessment Scale (RSA). Verder werden gemeten: cognitieve vaardigheden (TMT; Cognistat; ROCE), symptomen (PANSS), functionele capaciteit (OTDL-R) en bestaande patronen van sociale activiteiten (ASAP). De metingen waren net voor en na de interventie. Op de data werden o.a. correlatie- en variantie analyses toegepast. In de interventiegroep verbeterden de volgende uitkomsten significant: intentie om aan dagelijkse activiteiten deel te nemen (-2.62); frequente deelname aan verschillende activiteiten (-2.11); herstelgerichtheid van de instelling werd opgemerkt (-3.15); de functionele capaciteit (-3.44); cognitieve vaardigheden op gebied van taal en executieve functies; positieve, negatieve en algemene symptomen. De controlegroep verbeterde enigszins op enkele cognitieve vaardigheden en symptomen. Deze pilot geeft de eerste aanwijzingen voor de effectiviteit van de Occupational Connections interventie.
Lipskaya-Velikovsky L, Krupa T, Silvan-Kosovich I, Kotler M. (2020). Occupation-focused intervention for in-patient mental health settings: Pilot study of effectiveness.
J Psychiatr Res. Jun;125:45-51.

Back To Top