Skip to: Veel zelfstigma bij EPA én bij ASS

Kenniscentrum Phrenos website

Veel zelfstigma bij EPA én bij ASS

Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma is een proces waarbij een persoon met een psychische stoornis de negatieve stereotypen die in een cultuur aanwezig zijn op zichzelf gaat betrekken en een gestigmatiseerde kijk op zichzelf ontwikkelt. Uit Europees onderzoek blijkt dat zelfstigma bij ongeveer 42% van met mensen met schizofrenie en bij 22% van de mensen met een stemmingsstoornis voorkomt. In dit Franse nationale cohort onderzoek (REHABase; N=738) werd gekeken hoe vaak zelfstigma voorkomt bij ambulant behandelde mensen met EPA, inclusief bipolaire stoornis (BS) en borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), en met ASS. Ook werd onderzocht met welke factoren verhoogd zelfstigma samenhangen. Zelfstigma werd gemeten met de Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) schalen. Verder werden o.a. afgenomen: de Client Assessment of Strengths, Interests, and Goals (CASIG), de PANSS, de Clinical Global Impression (CGI), de Birchwood Insight Scale (BIS), de Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS), de Self Esteem Rating Scale-Short Form (SERS-SF), de Stages of Recovery Instrument (STORI; 5 stadia), de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV) en een neurocognitieve testbatterij. De analyses werden o.a. met behulp van logistische regressie uitgevoerd. In het totale cohort werd bij 31.2% een verhoogde mate van zelfstigma gevonden: bij schizofrenie (N=466) 29.8%, bij BS (N=117) 29.9%, bij ernstige depressie (N=27) 40.7%, bij angststoornissen (N=19) 42,1%, bij BPS (N=64) 43,8% en bij ASS (N=45) 22,2%. Uit de multivariate analyse bleek dat zelfstigma het sterkst (positief of negatief) voorspeld werd door de vroege stadia van persoonlijk herstel (STORI): moratorium (OR=4.0), bewustzijn (OR=2.87), een verleden met suïcidepogingen (OR=2.27), inzicht (OR=1.22), welzijn (OR=0.77) en tevredenheid met sociale relaties (OR=0.85). Er werden geen verbanden gevonden tussen zelfstigma enerzijds en psychiatrische diagnose, cognitieve beperkingen en sociale cognitie anderzijds.
Dubreucq J, Plasse J, Gabayet F, Faraldo M, Blanc O, Chereau I, Cervello S, Couhet G, Demily C, Guillard-Bouhet N, Gouache B, Jaafari N, Legrand G, Legros-Lafarge E, Pommier R, Quilès C, Straub D, Verdoux H, Vignaga F, Massoubre C; REHABAse Network, Franck N. (2020). Self-stigma in serious mental illness and autism spectrum disorder: Results from the REHABase national psychiatric rehabilitation cohort. Eur Psychiatry. 2020 Feb 7;63(1):e13.

Back To Top