Skip to: Valide eenvoudig nieuw meetinstrument om stigma te meten kan bij vele surveys worden ingepast

Kenniscentrum Phrenos website

Valide eenvoudig nieuw meetinstrument om stigma te meten kan bij vele surveys worden ingepast

Valide eenvoudig nieuw meetinstrument om stigma te meten kan bij vele surveys worden ingepast

In dit Amerikaanse artikel wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en eerste test van een speciaal ontwikkeld eenvoudig meetinstrument dat de houding meet ten opzichte van personen met een psychiatrische stoornis. Dit gebeurt in opdracht van de Amerikaanse overheid. Als uitgangspunt werd de Britse Omnibus National Survey (ONS) genomen, ontwikkeld door de Royal College of Psychiatrists om stigma te meten. Uiteindelijk is er een lijst met elf vragen in de jaarlijkse HealthStyles Survey opgenomen. Een representatieve steekproef van het Amerikaanse volk (n=5251) heeft de vragenlijst ingevuld. Het blijkt dat slechts 4% van de respondenten vindt dat een persoon met een psychische stoornis (PMPS) zelf schuld heeft aan zijn conditie. Ongeveer 30% denkt dat een PMPS niet kan herstellen. De vragenlijst kan tot twee categorieën worden terug gebracht: negatieve stereotypen en herstel en uitkomsten. Factor analyse bevestigde de convergente validiteit van deze twee subschalen. Het blijkt dat personen die zelf met een psychische stoornis in aanraking zijn geweest (bij henzelf of bij bekende) duidelijk minder stigma hebben dan anderen. Deze subschalen kunnen in allerlei surveys worden meegenomen zodat er veel meer data over stigma gegenereerd kunnen worden.
Kobau R, DiIorio C, Chapman D, Delvecchio P & SAMHSA/CDC Mental Illness Stigma Panel Members (2010). Attitudes About Mental Illness and its Treatment: Validation of a Generic Scale for Public Health Surveillance of Mental Illness Associated Stigma. Community Mental Health Journal 46 (2), 164-176

Back To Top