Skip to: Uniek Nederlands samenwerkingsproject om IPS breed te implementeren

Kenniscentrum Phrenos website

Uniek Nederlands samenwerkingsproject om IPS breed te implementeren

Individual Placement and Support (IPS) is een bewezen effectieve interventie om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) aan regulier betaald werk te helpen. Toch blijkt het moeilijk om IPS te implementeren. Belangrijke obstakels hierbij zijn een gebrek aan financiering en samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij IPS. Om de IPS-implementatie te bevorderen, is er in 2014 in Nederland een samenwerkingsverband gestart tussen GGZ inGeest en Arkin (Amsterdam), het UWV (kantoor Amsterdam en Haarlem), de Gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea. Doel van dit samenwerkingsverband is het wegnemen van de obstakels door een financiële en een organisatorische implementatiestrategie toe te passen. De financiële strategie houdt in dat er een IPS-financiering is met een ‘pay for performance’ element. De organisatorische strategie houdt in dat er structureel overleg is tussen de betrokken organisaties op a. managementniveau tussen managers, beleidsmedewerkers en adviseurs en op b. uitvoerend niveau tussen IPS trajectbegeleiders, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. In deze kwalitatieve exploratieve Nederlandse studie werden 15 stakeholders (managers en uitvoerenden) geïnterviewd over de implementatie en voortgang van dit project. Uit de interviews komt naar voren dat het project wordt gefaciliteerd door de sterke kernprincipes van het IPS-model, het reguliere overleg tussen de verschillende stakeholders waardoor ze zich ook ‘eigenaar’ van dit project voelen, de betrokkenheid van de managers en de zekere financiering. Als obstakels worden ervaren: de rigiditeit van de IPS-modelgetrouwheidsschaal, de tijdelijke en gefragmenteerde financiering, het gebrek aan communicatie tussen de managers en de uitvoerenden en de opvatting van veel ggz-hulpverleners dat regulier betaald werk voor hun cliënten niet haalbaar is. Over de invloed van de Participatiewet werd zeer verschillend gedacht. Zie ook: https://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/lopend-onderzoek/96-evaluatie-van-een-implementatiestrategie-voor-individual-placement-and-support-voor-mensen-met-ernstige-psychiatrische-aandoeningen
Vukadin M, Schaafsma FG, Westerman MJ, Michon HWC, Anema JR. (2018). Experiences with the implementation of Individual Placement and Support for people with severe mental illness: a qualitative study among stakeholders. BMC Psychiatry. 2018 May 24;18(1):145.

Back To Top