Skip to: Uit systematische reviews en RCT’s blijkt dat IPS een effectieve interventie is voor EPA die regulier betaald werk willen

Kenniscentrum Phrenos website

Uit systematische reviews en RCT’s blijkt dat IPS een effectieve interventie is voor EPA die regulier betaald werk willen

Slechts een zeer klein deel van de personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) die willen werken krijgt begeleid werken aangeboden. Dit Amerikaanse artikel is er één in de serie Assessing the Evidence Base, waarbij in opdracht van SAMSHA de evidentie van op herstel gerichte interventies voor EPA wordt verzameld en beoordeeld. Er is gekozen om alleen de evidentie van het meest uitontwikkelde model van begeleid werken te onderzoeken: Individual Placement and Support (IPS). IPS wordt o.a. gekenmerkt door de deelnemers zo snel mogelijk te plaatsen in een regulier betaalde baan van hun keuze en door de integratie van arbeidsrehabilitatie- en GGz-diensten . Er werd literatuur (meta-analyses reviews en individuele studies) gezocht in tien verschillende bibliografische bestanden voor de periode 1995-2012. Er werden 12 systematische reviews en 17 RCT’s over IPS gevonden. Het niveau van de evidentie wordt als hoog beoordeeld. De belangrijkste uitkomstmaat bij alle studies was de mate waarin de deelnemers regulier betaald werk kregen. Het bleek dat IPS, in vergelijking met andere vormen van begeleid werken, consistent positieve uitkomsten heeft voor EPA, inclusief een hogere mate van regulier betaald werk en snellere plaatsing in eerste regulier betaalde baan, en tevens dat de deelnemers aan IPS-projecten ook meer uren en weken in die banen hadden gewerkt en meer per uur hadden verdiend. De auteurs raden de beleidsmakers aan om van IPS een regulier verzekerde interventie te maken.
Marshall T, Goldberg RW, Braude L, Dougherty RH, Daniels AS, Ghose SS, George P &. Delphin-Rittmon ME (2014). Supported Employment: Assessing the Evidence. Psychiatric Services 65 (1), 16-23.

Back To Top