Skip to: Time-to-Change anti-stigma-programma stimuleert om hulp te zoeken en problemen bekend te maken

Kenniscentrum Phrenos website

Time-to-Change anti-stigma-programma stimuleert om hulp te zoeken en problemen bekend te maken

Er is nog maar weinig evidentie dat algemene anti-stigma voorlichtingscampagnes tot minder discriminatoir gedrag ten opzichte van mensen met psychische problemen leiden, met uitzondering wellicht van de Duitse Nürnberger Bündnis gegen Depression. In Engeland is in drie golven (fasen) de nationale anti-stigma campagne Time-to-Change (TTC) uitgevoerd: 2007-2011; 2011-2016; 2016-2021. De doelen van TTC zijn om de houding van het publiek ten aanzien van mensen met psychische problemen te verbeteren en sinds 2011 óók om mensen aan te moedigen om personen met psychische problemen in hun omgeving te ondersteunen. TTC is vooral gericht op mensen van 25-45 jaar uit de middenklasse en wordt voor een deel via periodieke berichtenclusters via sociale media aangeboden. De resultaten van de campagnes worden elk jaar via een representatieve steekproef van ongeveer 1700 personen uit het algemene publiek middels de Attitudes to Mental Illness survey gemeten. In dit Engelse onderzoek werden analyses uitgevoerd over data die in de fase 2011-2016 zijn verzameld en werd met name gekeken naar verbanden tussen zich bewust zijn van de TTC-campagne enerzijds en zich op zijn gemak voelen om een psychisch probleem te bespreken met familie, vrienden of werkgever én de intentie om met een psychisch probleem professionele hulp te gaan zoeken anderzijds. De analyses werden met behulp van logistische regressie modellen uitgevoerd. Er werden positieve verbanden gevonden tussen zich bewust zijn van de TTC-campagne en de waarschijnlijkheid om bij problemen hulp te gaan zoeken (OR=1.18, 95% BI 1.03-1.36), zich op zijn gemak voelen om psychische problemen met familie en vrienden te bespreken (OR=1.27, 95%BI 1.14-1.43) en zich op zijn gemak voelen om een psychisch probleem met een werkgever te bespreken (OR=1.20, 95%BI 1.06-1.35). TTC lijkt dus wel positieve effecten te hebben.
Henderson C, Robinson E, Evans-Lacko S, Thornicroft G. (2017). Relationships between anti-stigma programme awareness, disclosure comfort and intended help-seeking regarding a mental health problem. Br J Psychiatry. Nov;211(5):316-322.

Back To Top