Skip to: Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Kenniscentrum Phrenos website

Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Participatie en Rehabilitatie cover

Redactie
Hoofdredactie: Diana Roeg
Redactieleden: Wendy Albers, Chantal Van Audenhove, Hans Kroon,  Margit van der Meulen, Bert-Jan Roosenschoon, Alie Weerman
Redactiesecretaris: Gerdie Kienhorst

Abonnementstarieven 2020
Los exemplaar: € 22,- (online te bestellen)
Student: € 49,-
Particulier: € 72,-
Instelling: € 208,-
Voor collectieve abonnementen gelden andere tarieven

Het tijdschrift Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek.

Participatie en Herstel is onder meer bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en de maatschappelijke opvang; in de klinische en ambulante psychiatrie, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten, in herstelprojecten en ervaringsdeskundigen.

Jaap van Weeghel en  Dorothé van Slooten zijn correspondenten voor het tijdschrift vanuit Kenniscentrum Phrenos.

 

Back To Top