Skip to: Themanummer: steeds meer evidentie over de effectiviteit van IPS, nu moet het nog overal ingevoerd worden

Kenniscentrum Phrenos website

Themanummer: steeds meer evidentie over de effectiviteit van IPS, nu moet het nog overal ingevoerd worden

Dit themanummer over de arbeidsrehabilitatie interventie Individual Placement and Support (IPS), dat 25 jaar geleden in de VS ontwikkeld is, bevat 15 artikelen over allerlei aspecten van IPS. Er zijn nu al 20 RCT’s over de effectiviteit van IPS verschenen. Deze studies zijn in de VS, Europa, Azië en Australië uitgevoerd. Uit alle RCT’s komt naar voren dat IPS-deelnemers twee keer zo vaak regulier betaald werk vinden dan de controle groepen. In dit themanummer komt onder andere aan de orde: strategieën en mechanismen om de kwaliteit, de implementatie en de beschikbaarheid van IPS te bevorderen, zoals het IPS samenwerkend leren initiatief (waarbij projectleiders uit 16 Amerikaanse regio’s, Italië, Nederland en Spanje ervaringen met elkaar uitwisselen), het inzetten van moderne ICT-technologie, een meetinstrument (WANNS) dat gebruikt kan worden om IPS-deelnemers langer aan het werk te houden en de kracht van belangengroepen van familieleden om IPS als regulier aanbod te krijgen. Een aantal bijdragen rapporteert over IPS voor (soms) nieuwe doelgroepen: personen met psychische problemen in Europa in het algemeen, Nederland, Japan en Australië; Latino’s in de VS, ouders met psychiatrische problemen, veteranen met een Posttraumatische Stress Stoornis (PTTS) of met letsel aan het ruggenmerg. Uit deze studies blijkt dat IPS ook voor de laatstgenoemde groepen effectief is. Het belang van het modelgetrouw invoeren van de IPS-principes wordt door alle auteurs onderschreven. [Twee bijdragen krijgen een eigen abstract].
Drake RE, Bond GR, Becker DR, Swanson SJ, Corbière M, Lord SE, Davis LL, Ottomanelli L, Mueser KT, Fioritti A, Michon H, Oshima I, Morris A, Cohen MJ et al (2014). Special issue on individual placement and support [themanummer]. Psychiatric Rehabilitation Journal 37 (2), 76-156.

Back To Top