Skip to: Themanummer over begeleid ouderschap bij personen met EPA: tijd voor een herstelmodel dat gericht is op de familie

Kenniscentrum Phrenos website

Themanummer over begeleid ouderschap bij personen met EPA: tijd voor een herstelmodel dat gericht is op de familie

Dit themanummer over begeleid ouderschap bevat 16 artikelen, waaronder 2 uit Nederland, die ieder een eigen samenvatting krijgen. De artikelen geven een goede indruk van het onderzoek dat de laatste jaren m.n. in de Angelsaksische landen op het gebied van familie-rehabilitatie en –herstel is ontwikkeld. Vier artikelen geven meer inzicht in hoe de levens van ouders met psychische problemen eruit kunnen zien en welke behoeften ze hebben: Afrikaans Amerikaanse moeder lijken meer ondersteuning vanuit hun omgeving nodig te hebben dan van de reguliere GGz. Een Australische studie geeft aan dat het aanbieden van psycho-educatie aan de familieleden van moeders met EPA zinvol kan zijn. Twee studies beschrijven globaal de dienstverlening aan de doelgroep en hoe de ouders deze ervaren. Het Amerikaanse onderzoek komt o.a. tot de conclusie dat de ouders meer moeten worden aangespoord om behandelingen af te maken. De Canadese studie concludeert dat er nog weinig aanbod is voor ouders met psychiatrische problemen. Vijf studies –waaronder de twee Nederlandse- rapporteren over de ontwikkeling, implementatie en eerste resultaten van specifieke interventies voor personen met EPA die kinderen hebben. Een Amerikaans onderzoek beschrijft de implementatieproblemen bij de overgang naar een op herstel gerichte gezinsinterventie. Een andere studie toont de effectiviteit aan van een online interventie ter voorlichting en ondersteuning van de ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Een Australische studie beschrijft de ontwikkeling van een voorlichtingsDVD waarbij de ouders samenwerkten met hulpverleners. Drie artikelen brengen in kaart wat bestaande interventies potentieel voor de ouders kunnen betekenen. Uit een Amerikaanse studie blijkt dat ouders met psychische problemen onevenredig vaak werkloos en arm zijn, waardoor het aanbieden van IPS voor hen van groot belang kan zijn. Uit een andere studie blijkt dat er in ACT-teams relatief weinig aandacht is voor het ouderschap van hun cliënten. Eén bijdrage is van een ervaringsdeskundige ouder die een organisatie heeft opgericht waarbinnen familieleden van personen met EPA elkaar kunnen ontmoeten.
Nicholson J, Carpenter-Song EA, Perera DN., Barrow SM, Bonfils KA, Van der Ende PC, Biebel K, Wansink HJ, Kaplan K, Cook JA, Luciano AP, White LM et al (2014). Special Issue: Parents With Psychiatric Disabilities [themanummer]. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37 (3), 157-265.

Back To Top