Skip to: Systematische review: enig bewijs dat rehabilitatie hulpverlening redelijk effectief is voor mensen met ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Systematische review: enig bewijs dat rehabilitatie hulpverlening redelijk effectief is voor mensen met ernstige psychische problemen

Een belangrijk onderdeel van de ggz-hulpverlening aan personen met ernstige psychische problemen is het werken aan hun rehabilitatie (maatschappelijk herstel). In Engeland zijn er twee grote onderzoeken geweest waarbij op individueel niveau werd gekeken naar het rehabilitatie behandelpad van individuele patiënten. Een deel blijkt door te stromen naar meer zelfstandig wonen. In deze Engelse systematische review (n = 65 studies) werd de internationale kwantitatieve evidentie naar de effectiviteit van ggz rehabilitatie hulpverlening geëvalueerd. Het ging om rehabilitatie hulpverlening aangeboden in psychiatische ziekenhuizen, in ambulante ggz-voorzieningen, door ambulante behandelteams en in beschermde woonvormen. Belangrijke inclusiecriteria voor opname in deze systemische review waren: 1. rapportage over gebruik van intramurale voorzieningen; 2. rapportage over doorstroming van rehabilitatie hulpaanbod naar een andere setting; 3. schizofrenie, schizo-affectieve stoornis of bipolaire stoornis als primaire diagnose. De meeste studies waren in Europa (drie in Nederland) en Noord-Amerika verricht. De geïncludeerde studies, voor een groot deel observationele studies, konden in drie categorieën worden onderbracht: I. Contemporaine ggz rehabilitatie hulpverlening; II. Hulp aan daklozen met ernstige psychische problemen; III. Deïnstitutionaliseringsprogramma’s. Door de heterogeniteit van de studies konden er geen meta-analyses worden uitgevoerd. Ad I. De meest consistente positieve bevinding was dat na een intramuraal rehabilitatie traject het gebruik van intramurale voorzieningen afnam. Echter: minder dan 50% van de cliënten stroomde binnen de verwachte tijd door naar minder intensieve vormen van begeleid wonen. Ad 2. De sterkste evidentie werd gevonden voor Housing First of Full Service Parnership programma’s in Noord-Amerika. Dit waren meestal RCT’s. Meestal resulteerden deze inventies in een stabiele huisvesting voor de doelgroep. Ad III. In de meeste deïnstitutionaliserings-programma’s worden de cliënten met succes van een psychiatrisch ziekenhuis onderbracht in een niet-klinische setting in de samenleving.
Dalton-Locke C, Marston L, McPherson P, Killaspy H. (2021). The Effectiveness of Mental Health Rehabilitation Services: A Systematic Review and Narrative Synthesis. Front Psychiatry. 2021 Jan 13;11:607933.

Back To Top