Skip to: Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Kenniscentrum Phrenos website

Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, (SRH) is van Nederlandse makelij (Den Hollander & Wilken, 2016) en kenmerkt zich door een combinatie van benaderingen. Het is dus een eclectische benadering. SRH bevat elementen van IRB, zoals de doelen van de cliënt. Ook klinkt de Britse rehabilitatietraditie erin door, zoals aandacht voor de sociale omgeving van de cliënt. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit gebeurt door middel van drie sturingsprincipes:
1. realiseren van de wensen van de cliënt
2. leren omgaan met zijn kwetsbaarheid
3. verbeteren van de kwaliteit van de sociale omgeving

De basis ligt echter bij het doel van de cliënt. Als deze nog geen doel heeft verwoord, ligt het initiatief meer bij de hulpverlener. Het tweede en derde sturingsprincipe moeten de actieve deelname van de cliënt bevorderen, zodat de wens van de patiënt weer leidend wordt.
De herstelbeweging, de presentiebenadering en het ‘strengths model’ hebben SRH de laatste jaren sterk beïnvloed (Den Hollander & Wilken, 2016). Het strengths model staat voor casemanagement met een sterke focus op rehabilitatie. Het legt veel nadruk op de sterke punten en het ontwikkelingspotentieel van cliënten. Dit model stimuleert hulpverleners en cliënten om op creatieve wijze participatiemogelijkheden in de gemeenschap te benutten.

De effectiviteit van SRH

In 2017 zijn de resultaten van de cluster-RCT (randomized controlled trial) naar het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen in drie RIBW’s gepubliceerd (Bitter e.a., 2017). Hieruit blijkt dat de kwaliteit van leven in beide condities (experimentele en controlegroep) toenam, maar er waren geen verschillen tussen beide condities. Herstel en sociaal functioneren veranderden niet. Het aantal onvervulde zorgbehoeften nam in beide groepen evenveel af. Wat hoop, empowerment en vertrouwen in eigen kunnen betreft, werden geen significante verschillen gevonden.

Opleidingsaanbod

De RINO Groep biedt de basisopleiding en verdiepingsmodules SRH aan.
>> Naar het aanbod van de RINO Groep

Literatuur

Bitter, N., Roeg, D., van Assen, M. et al. How effective is the comprehensive approach to rehabilitation (CARe) methodology? A cluster randomized controlled trial. BMC Psychiatry 17, 396 (2017). https://doi.org/10.1186/s12888-017-1565-y

Wilken, J.P. & Hollander, D. den. Handboek Steunend Relationeel Handelen. Werken aan herstel en kwaliteit van leven. ISBN 9789085602477 | 656 Pagina’s | Paperback | 2e gewijzigde druk, 2022.

Back To Top