Skip to: Succes van Begeleid Leren kan toenemen door studenten met psychische problemen bewust beschermende factoren te leren inzetten

Kenniscentrum Phrenos website

Succes van Begeleid Leren kan toenemen door studenten met psychische problemen bewust beschermende factoren te leren inzetten

In dit artikel poogt de auteur vanuit een samenvatting van de literatuur nieuwe concepten te beschrijven die toegepast zouden kunnen worden om Begeleid Leren voor HBO-studenten met psychische problemen succesvoller te maken. Centraal staan de risico – en beschermende factoren die van invloed zijn op de veerkracht (resilience) van personen die onder grote stress staan.Resilience wordt gezien als het proces van, capaciteit voor of uitkomst van succesvolle adaptatie ondanks uitdagende of bedreigende omstandigheden. Voor studenten met psychische problemen zijn de extra risico factoren: 1. Tijdelijke cognitieve beschadiging; 2. Het stigma van de psychische stoornis; 3. Minder academisch zelfvertrouwen; 4. Moeilijke omgang met leeftijdsgenoten. Vanuit een resilience perspectief kunnen de Beleid Leren begeleiders de studenten wijzen op de risico factoren en pogen de volgende beschermende factoren in hun levensstijl te laten integreren: 1. Actieve coping; 2. Inroepen van de steun van leeftijdsgenoten; 3. Inroepen van psychosociale steun die de onderwijsinstelling biedt; 4. Beroep doen op de steun van een counselor.
Hartley MT (2010). Increasing Resilience: Strategies for Reducing Dropout Rates for College Students with Psychiatric Disabilities. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 13 (4), 295-315

Back To Top