Skip to: Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Kenniscentrum Phrenos website

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland

Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland
2018
Suzan Oudejans en Masha Spits
Kenniscentrum Phrenos i.s.m. Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Projectgroep

Suzan Oudejans, Masha Spits, Jaap van Weeghel (Mark Bench, Kenniscentrum Phrenos)

Dataverzameling

CentERdata – instituut voor dataverzameling en onderzoek

Met dank aan

Leonieke van Boekel en Evelien Brouwers (beiden Tranzo – Tilburg University), Marije Oudejans (CentERdata)

Het rapport ‘Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland’ is de weerslag van een onderzoek dat Phrenos begin dit jaar liet uitvoeren door Mark Bench, naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Het onderzoek brengt de stand van zaken met betrekking tot stigmatisering in Nederland in kaart.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 2500 Nederlanders, laat zien dat stigmatisering mede afhangt van de aandoening die mensen hebben: mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden meer gestigmatiseerd dan mensen met een depressie. Tevens blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben. De mate waarin mensen stigmatiseren wordt beïnvloed door de hoeveelheid kennis die ze hebben over psychische aandoeningen: hoe meer correcte informatie ze bezitten, hoe minder ze stigmatiseren. Dat betekent dat interventies en campagnes die zich daarop richten, positieve resultaten kunnen boeken en kunnen leiden tot meer inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Back To Top