Skip to: Stigma voor schizofrenie neemt af als er goede voorlichting wordt gegeven over de werking van behandelingen

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma voor schizofrenie neemt af als er goede voorlichting wordt gegeven over de werking van behandelingen

Stigma voor schizofrenie neemt af als er goede voorlichting wordt gegeven over de werking van behandelingen

De anti-stigma strategie die schizofrenie vooral aan een biologische oorzaak toeschrijft, heeft vaak averechts effect gehad (meer gevaar toekennen en pessimistisch over de prognose). Men krijgt dan de indruk dat schizofrenie een biologisch vastgelegd onveranderbaar fenomeen is. De meeste experts zijn het erover eens dat het geven van op herstel gebaseerde informatie wel helpt het stigma te verminderen. In deze Duitse studie werd getest wat de anti-stigma effecten zijn van korte educatieve interventies over antipsychotica (n=71), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) (n=62) en Psychodynamische behandeling (n=57). De deelnemers van deze online studie werden via sociale media geworven en vormen niet een representatieve steekproef. De interventie bestond uit: 1. Korte tekst over de symptomen van schizofrenie; 2. Een vignet; 3. Het lezen van één van de drie informatieve teksten over de behandeling van een psychose (medicatie, CGT of psychodynamische therapie). Vóór en na de interventie werden de Stereotype-questionnaire (meet gevaarlijkheid, eigen schuld, onvoorspelbaarheid en prognostisch pessimisme) afgenomen en drie emotionele reacties (angst, boosheid en sympathie) ten aanzien van personen met schizofrenie gemeten. Het bleek dat de percepties van gevaarlijkheid (t(177)=-3.72), onvoorspelbaarheid (t(177=-2.25) en angst (t(177)=-2.07) bij de lezers van alle drie de informatieve teksten afnamen. Het prognostisch pessimisme was alleen afgenomen bij degenen die de CGT-informatie hadden gelezen. Het verstekken van informatie over behandelingen is een veelbelovende manier om stigma tegen te gaan.
Schlier B, Lange P, Wiese S, Wirth A, Lincoln T. (2016). The effect of educational information about treatments for schizophrenia on stigmatizing perceptions. J Behav Ther Exp Psychiatry. 52, 11-6.

Back To Top