Skip to: Stigma ten opzichte van personen met schizofrenie is in de VS gestegen tussen 1996 en 2006

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma ten opzichte van personen met schizofrenie is in de VS gestegen tussen 1996 en 2006

In dit Amerikaanse onderzoek werden de data van de General Social Surveys (GGS) uit 1996 (N=1092) en 2006 (N=1412) met elkaar vergeleken. Er werden vignetten voorgelegd met gedragsbeschrijvingen die voldoen aan klinische criteria voor alcoholisme, depressie, schizofrenie en geringe problemen. Er werd gekeken naar het verband tussen een persoon een psychische stoornis toekennen en sociale afstand nemen, en of personen met een psychische stoornis als gevaarlijk worden beschouwd. Het blijkt dat de behoefte aan sociale afstand ten opzichte van personen met alcoholisme of depressie in 2006 significant lager was dan in 1996. Ten opzichte van personen met schizofrenie is de behoefte aan sociale afstand echter toegenomen. Dit heeft voor een deel te maken met het oordeel van de respondenten dat men personen met schizofrenie gevaarlijk vindt. Overigens wil men alcoholici nog steeds het minst in de buurt hebben. Respondenten die jonger, blank en beter opgeleid zijn en vaker een religieuze dienst bezoeken tonen minder sociale afstand van personen met psychische problemen.
Silton NR, Flannelly KJ, Milstein G & Vaaler ML (2011). Stigma in America: Has Anything Changed?: Impact of Perceptions of Mental Illness and Dangerousness on the Desire for Social Distance: 1996 and 2006. Journal of Nervous & Mental Disease 199 (6), 361-366.

Back To Top