Skip to: Stigma ten opzichte van mensen met psychiatrische problemen vermindert na zien van persoonlijke film over hun ziekte

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma ten opzichte van mensen met psychiatrische problemen vermindert na zien van persoonlijke film over hun ziekte

Er worden verschillende soorten interventies ingezet om stigma ten aanzien van mensen met psychiatrische problemen te doen verminderen. Met name educatieve interventies en interventies waarbij er contact is met personen met een psychiatrische stoornis hebben vaak een positief effect. In deze Amerikaanse studie worden de effecten van twee korte interventies met elkaar vergeleken: een gefilmd persoonlijk contact werd bekeken (N=40) én een auditieve simulatie werd ‘ondergaan’ (N=58). Het audio fragment is ontleend aan de workshop Hearing Voices that are Distressing van Deegan. Daarnaast was er een controle groep (N=45). De deelnemers zijn studenten van een universiteit in het Midwesten. Zowel vóór de interventie als één week daarna werd bij de deelnemers de Social Distance Scale en de Affect Scale afgenomen. Het bleek dat bij de groep die de film had gezien de sociale afstand en negatieve emoties ten aanzien psychische stoornissen significant afnamen. Bij de groep die de auditieve simulatie had ondergaan namen sociale afstand en negatieve emoties juist toe.
Brown SA, Evans Y, Espenschade K & O’Connor M (2010). An Examination of Two Brief Stigma Reduction Strategies: Filmed Personal Contact and Hallucination Simulations Community Mental Health Journal 46 (5), 494-499

Back To Top