Skip to: STEPWISE lifestyle-interventie heeft op lange termijn geen effect

Kenniscentrum Phrenos website

STEPWISE lifestyle-interventie heeft op lange termijn geen effect

De vroegtijdige dood van mensen met schizofrenie wordt voor driekwart veroorzaakt door lichamelijke ziekten, die voor een deel in verband staan met overgewicht en obesitas. In de UK is op instigatie van de NHS een groepsgewijze lifestyle interventie ontwikkeld die gebaseerd is op de laatste inzichten: STEPWISE. In dit Engelse onderzoek wordt verslag gedaan van een RCT waarin de STEPWISE-interventie (n=208) werd vergeleken met Treatment As Usual (TAU). De deelnemers werden geworven in 10 Engelse instellingen en hadden als diagnose: schizofrenie, schizo-affectieve stoornis of eerste psychotische episode. De STEPWISE-interventie duurde 12 maanden. Tijdens de eerste vier weken waren er wekelijks groepssessies van 2,5 uur. Daarna was er elke 2 weken individueel telefonisch contact met alle deelnemers. Er waren booster groepssessies na 4, 7 en 10 maanden. De primaire uitkomstmaat was gewichtsverandering na 12 maanden. Secundaire uitkomstmaten: verandering in dieet, lichamelijke activiteit en biomedische maten. Ook werd een kosten-effectiviteitsanalyse uitgevoerd. Na 12 maanden was tussen de groepen geen verschil in gewichtsafname (mean difference: 0.0 kg, 95% BI -1.6 tot +1.7, P=0.963). De lichamelijk activiteiten, het dieet en de biomedische maten waren niet veranderd. De STEPWISE-interventie werd door de cliënten en hulpverleners wel positief ontvangen. Enkele soortgelijke trials in de VS bleken wel effectief (ACIEVE; STRIDE). In hun nadere analyse van de verschillen tussen STEPWISE en de effectieve Amerikaanse trials wijzen de auteurs er op dat in de Amerikaanse interventies de begeleiding intensiever was en dat de deelnemers in meerderheid andere stoornissen hadden dan (ernstige) psychotische stoornissen.
Holt RIG, Gossage-Worrall R, Hind D, Bradburn MJ, McCrone P, Morris T, Edwardson C, Barnard K, Carey ME, Davies MJ, Dickens CM, Doherty Y, Etherington A, French P, Gaughran F, Greenwood KE, Kalidindi S, Khunti K, Laugharne R, Pendlebury J, Rathod S, Saxon D, Shiers D, Siddiqi N, Swaby EA, Waller G, Wright S. (2019). Structured lifestyle education for people with schizophrenia, schizoaffective disorder and first-episode psychosis (STEPWISE): randomised controlled trial. Br J Psychiatry. Feb;214(2):63-73.

Back To Top