Skip to: Statistisch verband tussen waargenomen stigma op baseline en de kans dat iemand met een psychische stoornis later slachtoffer van geweld wordt

Kenniscentrum Phrenos website

Statistisch verband tussen waargenomen stigma op baseline en de kans dat iemand met een psychische stoornis later slachtoffer van geweld wordt

Mensen met een psychische stoornis lopen een groter risico om slachtoffer van agressie en geweld te worden dan de algemene bevolking: de National Crime Victimization Survey rapporteerde dat deze groep zelfs 12 keer vaker slachtoffer van geweld is. De vraag blijft waarom dat het geval is. Volgens de auteurs kan de victimisatie het gevolg zijn van stigma, omdat mensen met een psychische stoornis daardoor minder bescherming van de sociale omgeving krijgen, men vaak minder gevoelens van eigenwaarde heeft (kwetsbaar), het soms voorkomende bizarre gedrag angst bij anderen kan oproepen waardoor tegen de vermeende ‘gevaarlijke gek’ opgetreden wordt om te voorkomen dat men zelf slachtoffer wordt en omdat de doelgroep meestal in achterstandswijken woont. In dit Amerikaanse onderzoek werd met behulp van data uit de longitudinale ‘Community Outcomes of AOT’-studie (N=184; met ernstige psychische problemen) bekeken wat de associatie is tussen perceived stigma (waargenomen stigma) en victimisatie en in welke richting die mogelijke associatie is. In deze studie werden ambulante patiënten (18-65 jaar) in één jaar om de 3 maanden geïnterviewd. De afhankelijke variabele was geweldadige victimisatie, gemeten met de MacArthur Violence Scale, met acht categorieën (van iets naar je gegooid krijgen tot bedreigd worden met wapen, geslagen of verkracht). De onafhankelijke variabele was waargenomen maatschappelijk stigma die met een eigen vragenlijst werd gemeten. De controle variabelen waren o.a.: slachtoffer van geweld geweest; alcoholgebruik; wanen; gewelddadig gedrag op baseline; waargenomen dwang; aantal gedwongen opnames. Uit de bivariate analyse bleek een significante correlatie tussen enerzijds waargenomen stigma, eerdere victimisatie op baseline en wanen op baseline en anderzijds slachtoffer van geweld na 1 jaar. Uit de multivariate analyse bleek dat hoe groter het waargenomen stigma op baseline was, er een significante stijging was van de kans om later slachtoffer te worden. Voor elk punt toename op de stigma-schaal, werd de kans op victimisatie drie maal waarschijnlijker. Omgekeerd werd geen verband gevonden.
Harris MN, Baumann ML, Teasdale B, Link BG. (2020). Estimating the Relationship Between Perceived Stigma and Victimization of People With Mental Illness. J Interpers Violence. Jun 9:886260520926326.

Back To Top