Skip to: Speciale korte anti-stigma-interventie weinig effectief bij schizofrenie en depressie

Kenniscentrum Phrenos website

Speciale korte anti-stigma-interventie weinig effectief bij schizofrenie en depressie

Personen met psychische problemen ondervinden nog steeds veel stigma en discriminatie, ondanks anti-stigmaprogramma’s. Daarom is het van belang dat deze mensen leren omgaan met de verschillende vormen van stigma (vooral zelfstigma) en zich sterker gaan voelen. In deze Duitse studie (N=462; 117 met schizofrenie en 345 met depressie) werd de effectiviteit van een speciale module getest die coping met stigma wil bevorderen en empowerment wil versterken (STEM), apart getest voor patiënten met schizofrenie en patiënten met een depressie. Er namen 30 centra deel in een cluster-RCT, zowel intramurale als ambulante behandelplaatsen. Alle deelnemers kregen 8 sessies met psycho-educatieve groepstherapie, de interventiegroep daarna 3 STEM-sessies en de controlegroep nog 3 normale psycho-educatieve sessies. In de STEM-module was er aandacht voor ervaren stigma, zelfstigma en coping strategieën. De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na afloop, na 6 weken, 6 maanden en 12 maanden gemeten: de WHOQOL-BREF Quality of Life (QoL)(primaire uitkomstmaat) en de volgende secundaire uitkomstmaten: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Global Assessment of Functioning (GAF), de Kemp Compliance Scale, de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI), Rosenberg Self-esteem Scale, de Boston University Empowerment Scale (BUES). Het bleek dat de STEM-module in alle settings goed te implementeren was. Over het algemeen namen de kwaliteit van leven (QoL) en de secundaire uitkomsten bij beide groepen significant toe, maar werden geen significante verschillen tussen de STEM-groep en de controlegroep gevonden. De empowerment van zowel de deelnemers met depressie als de deelnemers met schizofrenie nam toe. Het is onduidelijk welke elementen van de interventies hebben bijgedragen aan de betere uitkomsten.
Gaebel W, Zäske H, Hesse Kn, Klingberg S, Ohmann C, Grebe J, Kolbe H, Icks A, Schneider F, Backes V, Wolff-Menzler C et al. (2019). Promoting stigma coping and empowerment in patients with schizophrenia and depression: results of a cluster-RCT. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Sep 13.

Back To Top