Skip to: Speciaal ontwikkelde op werk gerichte CGT-interventie voor mensen met een EPA verbetert aantal psychosociale uitkomsten

Kenniscentrum Phrenos website

Speciaal ontwikkelde op werk gerichte CGT-interventie voor mensen met een EPA verbetert aantal psychosociale uitkomsten

Ondanks redelijk effectieve arbeidsrehabilitatie interventies zoals Individuele Plaatsing en Steun (IPS), blijft het voor veel mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) moeilijk om regulier betaald werk te vinden of te behouden. Voor een deel hangt dat samen met cognitieve en gedragsmatige factoren, zoals lage werk-gerelateerde zelfeffectiviteit, geringe gevoelens van eigenwaarde en slecht aangepaste cognities zoals opgeven van de hoop dat werk vinden haalbaar is. De Amerikaanse onderzoeksgroep, die ook dit artikel heeft geschreven, heeft enkele jaren geleden de Cognitieve GedragsTherapie voor werksucces (CGTw) ontwikkeld waarmee genoemde problemen worden aangepakt. Het CGTw programma bestaat uit 12 wekelijkse groepssessies van een uur. Uit een eerste pilot (N=52) met een pre-post design bleek dat de werkuitkomsten na de interventie goed waren. Dit artikel bevat een secundaire analyse op de data van de pilot met als doel naar veranderingen op het gebied van herstel en welzijn te kijken. De volgende meetinstrumenten werden op baseline en na de interventie afgenomen: de Recovery Assessment Scale (RAS), de Work-Related Self-Efficacy Scale (WRSS), de Rosenberg Self-esteem Scale (RSES), de Beck Depression Inventory-II (BDI-II), de Beck Anxiety Inventory (BAI) en de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS). De data werden met gepaarde t-toetsen geanalyseerd en indien mogelijk werden de effectmaten in Cohen’s d uitgerekend. Op een aantal uitkomstmaten werden significante verbeteringen gevonden: bereidheid op hulp te vragen (=item van de RAS): d=0.36; algemeen gevoel van eigenwaarde: d=0.37; depressieve symptomen (BDI-II): d=0.43; negatieve symptomen (=item van de PANSS): d=0.38. Er werden geen significante veranderingen gevonden voor de uitkomstmaten werk-gerelateerde zelfeffectiviteit, angstsymptomen en de andere symptoomdomeinen van de PANSS. De CGTw-interventie is veelbelovend.
Kukla M, Strasburger AM, Salyers MP, Rollins AL, Lysaker PH. (2020). Psychosocial outcomes of a pilot study of work-tailored cognitive behavioral therapy intervention for adults with serious mental illness. J Clin Psychol. Aug 29. doi: 10.1002/jclp.23048.

Back To Top