Skip to: Soort ondersteuning in Housing First-programma heeft grote invloed op het zorggebruik van personen met een middelmatige en grote zorgbehoefte

Kenniscentrum Phrenos website

Soort ondersteuning in Housing First-programma heeft grote invloed op het zorggebruik van personen met een middelmatige en grote zorgbehoefte

In Canada heeft van 2009 tot 2017 een multi-site Housing First (HF) programma gelopen, waarbij dakloze personen met ernstige psychische problemen zonder verdere voorwaarden (ondersteuning bij) huisvesting kregen aangeboden. Daarna kregen verschillende groepen verschillende vormen van ondersteuning en behandeling aangeboden, die zonder gevolgen voor de huisvesting kon worden geweigerd. In deze Canadese studie werden de effecten van het HF-programma (inclusief zorgaanbod) op het zorggebruik van de deelnemers aan de At Home/Chez-Soi studie in Toronto (N=527; GZ =180; MZ=347) voor de duur van het hele HF-programma geanalyseerd. Bij het behandelaanbod werd onderscheid gemaakt tussen deelnemers met een grote en deelnemers met een middelmatige zorgbehoefte (GZ vs. MZ). De GZ-groep kreeg naast huisvesting permanent Assertive Community Treatment (ACT), de MZ-groep kreeg permanent Intensive Case Management (ICT) aangeboden. De effecten van het behandelaanbod op beide groepen werden voor een periode van 7 jaar vergeleken met die bij twee controlegroepen daklozen met psychische problemen die geen HF-ondersteuning kregen. De belangrijkste uitkomsten waren: incidentie van het ziekenhuisbezoek, aantal opnames, aantal opnamedagen en aantal bezoeken aan de crisisdiensten. Deze data konden in de verschillende gezondheidsregistraties per persoon worden teruggevonden. Met behulp van GEE-modellen werden de Ratio of Rate Ratios (RRR) uitgerekend. Uit de resultaten bleek dat de GZ-groep die de ACT-interventie had gekregen na 7 jaar niet significant minder opnames had, maar wel significant minder opnamedagen (RRR=0.32) én significant minder crisishulp bezoeken (RRR=0.57). De MG-groep die de ICM-interventie had gekregen had meer opnames (RRR=1.69) én meer crisisdienst bezoeken (RRR=1.42), terwijl het aantal opnamedagen hetzelfde bleef. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de MZ-groep wellicht meer gerichte ondersteuning of ook ACT nodig heeft om het aantal opnamedagen terug te dringen.
Lachaud J, Mejia-Lancheros C, Durbin A, Nisenbaum R, Wang R, O’Campo P, Stergiopoulos V, Hwang SW. (2021). The Effect of a Housing First Intervention on Acute Health Care Utilization among Homeless Adults with Mental Illness: Long-term Outcomes of the At Home/Chez-Soi Randomized Pragmatic Trial. J Urban Health. 2021 Aug;98(4):505-515. doi: 10.1007/s11524-021-00550-1. Epub 2021 Jun 28.

Back To Top