Skip to: Sociale netwerkinterventies kunnen het beste worden aangeboden in het zorgplanningsproces, bij ontslag uit ziekenhuis en/of bij vroege interventie hulp

Kenniscentrum Phrenos website

Sociale netwerkinterventies kunnen het beste worden aangeboden in het zorgplanningsproces, bij ontslag uit ziekenhuis en/of bij vroege interventie hulp

Sociale netwerken kunnen een positieve invloed uitoefenen op het herstelproces van mensen met een psychische stoornis. Daar staat tegenover dat deze mensen vaak een klein sociaal netwerk hebben. Sociale netwerkinterventies hebben o.a. tot doel om mensen in contact te brengen met betekenisvolle sociale activiteiten in de eigen omgeving. In de Engelse ggz zijn nog weinig specifieke sociale netwerkinterventies ontwikkeld. In deze Engelse studie wordt verslag gedaan van het aanpassen van een succesvolle sociale netwerkinterventie (GENIE) ontwikkeld in het domein van de somatische gezondheidszorg voor het ggz-domein. GENIE bestaat uit 3 stappen: 1. in kaart brengen van het sociale netwerk; 2. inventarisatie van de sociale behoeftes; 3. toegang bieden tot online en offline bronnen in het sociale domein. Het traject waarin een aanpassing van de GENIE-interventie werd ontwikkeld was met een omvangrijke Patient and Public Involvement (PPI). De aanpassing vond in twee fasen plaats: I. LEARN: a. er werden twee systematische reviews uitgevoerd om de bestaande evidentie met betrekking tot de effectiviteit en de implementatie van sociale netwerkinterventies voor mensen met psychische problemen vast te stellen; b. er werden interviews afgenomen met 15 stakeholders van de GENIE-interventie; de data werden geordend met behulp van de Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). II. ADAPT: voor de aanpassing werden 8 cliënten, 9 familieleden van cliënten en 12 hulpverleners geïnterviewd. Uit de reviews en interviews kwam naar voren dat sociale netwerkinterventies potentieel erg nuttig zijn voor de ggz-populatie. Een effectieve implementatie kan het beste plaatsvinden in het kader van het zorgplanningsproces, bij ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis en bij vroege interventie hulpverlening. De belangrijkste componenten van een sociale netwerkinterventie zijn het visueel in kaart brengen van het sociale netwerk en een behoefte-inventarisatie. De hulpverleners die sociale netwerkinterventies begeleiden moeten empathisch zijn, een goed begrip hebben van de sociale aspecten van gezondheid en kennis van het lokale sociale domein hebben. De nieuwe interventie (ConNEct) moet nog getest worden.
Brooks H, Devereux-Fitzgerald A, Richmond L, Caton N, Newton A, Downs J, Lovell K, Bee P, Cherry MG, Young B, Vassilev I, Rotheram C, Rogers A. (2022). Adapting a social network intervention for use in secondary mental health services using a collaborative approach with service users, carers/supporters and health professionals in the United Kingdom. BMC Health Serv Res. 2022 Sep 9;22(1):1140.

Back To Top