Skip to: Sociaal wenselijke antwoorden bij stigma-meting worden omzeild met behulp van een speciaal ontwikkelde Error-Choice test

Kenniscentrum Phrenos website

Sociaal wenselijke antwoorden bij stigma-meting worden omzeild met behulp van een speciaal ontwikkelde Error-Choice test

Bij het meten van publiek stigma is het lastig om te bepalen in hoeverre de respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven. De error-choicemethode gebruikt een vragenlijst waarbij ogenschijnlijk kennis wordt getest, maar de respondenten moeten een keuze maken tussen twee foute antwoorden, waardoor feitelijk de vooroordelen worden gemeten. Deze methode is nog niet gebruikt voor het evalueren van stigma van psychische stoornissen. In dit Amerikaanse artikel worden de eerste resultaten van vier testen van de psychometrische eigenschappen van de op de error choice methode gebaseerde Knowledge Test of Mental Illness (KT) gerapporteerd. De KT heeft 14 multiple choice vragen over symptomen, etiologie, prognose en behandeling van psychische stoornissen waarop, afhankelijk van de vraag, een numeriek antwoord (percentages) of een waar/niet waar antwoord gegeven kan worden (twee antwoordmogelijkheden per vraag). De validiteit en de betrouwbaarheid werden bij vier verschillende groepen getest: studenten, volwassenen, GGZ hulpverleners, GGZ cliënten. Behalve de KT werden ook afgenomen: de Attribution Questionnaire (AQ-9) (publiek stigma), de Self-Determination Scale (SDS), de Empowerment Scale (ES) en bij de cliënten ook nog de Recovery Asessment Scale (RAS). Het blijkt dat de test-hertest-betrouwbaarheid van de KT uiteenloopt van redelijk (0.50) tot goed (0.70). De KT wordt positief en significant geassocieerd met de AQ-9. Dit duidt op een goede construct validiteit. Met de KT kunnen mogelijk sociaal wenselijke antwoorden bij het meten van publiek stigma worden omzeild.
Michaels PJ & Corrigan PW (2013). Measuring mental illness stigma with diminished social desirability effects. Journal of Mental Health 22 (3), 218–226

Back To Top