Skip to: ROM wordt wereldwijd gebruikt voor inzicht in voortgang van behandeling

Kenniscentrum Phrenos website

ROM wordt wereldwijd gebruikt voor inzicht in voortgang van behandeling

Routine Outcome Monitoring (ROM) is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van ggz-patiënten met het oog op de evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. ROM wordt de laatste jaren veel toegepast, ook in Nederland. De vragenlijsten kunnen worden ingevuld door de patiënten zelf (PROMs: patient-reported outcome measures) of door de behandelaars (ROMs: routine outcome measures). In deze Israelische systematische review (n = 103 artikelen) werden publicaties met patiënt-uitkomsten van het inzetten van ROM in bibliografische databases opgespoord en de doelen, de implementatie, de setting, de kenmerken van de vragenlijsten en de barrières voor de invoering van ROM besproken. Deze review werd volgens de PRISMA-richtlijnen uitgevoerd. Uit de review komt naar voren dat ROM meestal gericht is op de behoeftes van de patiënt en de voortgang van de behandeling om zo de kwaliteit van de behandeling te verbeteren. Tweederde van de PROMs/ROMs werd uitgevoerd in een ambulante setting en een kwart in een gecombineerde ambulant/intramurale setting. Over het algemeen wordt te weinig gerapporteerd over de details van de behandeling. De ROMs zijn meestal gericht op de geestelijke gezondheid en het psychosociaal functioneren (meest gebruikte meetinstrument: Health of the Nation Outcomes Scale -HoNOS), functionele beperkingen (veel gebruikt instrument: Global assessment of function) en symptomen (de Brief Psychiatric Rating
Scale wordt vaak gebruikt). De PROMs zijn ook vaak gericht op de geestelijke gezondheid en het psychosociaal functioneren (meest gebruikt: Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measures – CORE-OM) en symptomen (veel verschillende instrumenten gebruikt), maar daarnaast ook op kwaliteit van leven (o.a. Short Form-36 Health Survey). Redenen om een bepaald meetinstrumenten te gebruiken zijn o.a.: de psychometrische eigenschappen, het instrument meet gezochte uitkomsten of het is een veelgebruikt meetinstrument. De frequentie van de ROM-metingen blijkt erg te variëren. ROM-projecten hebben meer kans van slagen als ze deel uitmaken van algemeen beleid en alle hulpverleners actief worden voorgelicht en gemotiveerd en begrip krijgen voor de positieve invloed die periodiek toegepaste ROM kan hebben voor de kwaliteit van de ggz.
Gelkopf M, Mazor Y, Roe D. (2020) A systematic review of patient-reported outcome measurement (PROM) and provider assessment in mental health: goals, implementation, setting, measurement characteristics and barriers. Int J Qual Health Care. 2020 Mar 11:mzz133

Back To Top