Skip to: Resultaten wijzen op succes Mental Health First Aid (MHFA) op platteland

Kenniscentrum Phrenos website

Resultaten wijzen op succes Mental Health First Aid (MHFA) op platteland

De training Mental Health First Aid (MHFA) is een EHBO cursus om eerste hulp te leren geven aan mensen met ernstige en/of acute psychische klachten en wordt ook aangeprezen als een middel om op het platteland op bevolkingsniveau de geestelijke gezondheid te bevorderen. In deze Amerikaanse studie werd gebruik gemaakt van de vragenlijsten die door 44.273 deelnemers aan MHFA-trainingen zijn ingevuld op 2651 rurale en stedelijke locaties in 50 staten van de VS. De mate van ruraliteit werd vastgesteld met behulp van Rural-Urban Commuting Area Codes. Van de deelnemers bleek 18,7% op het platteland te wonen. Daarnaast werden 16 trainers die MHFA op rurale locaties gegeven hadden geïnterviewd. MHFA kan bijdragen aan bewustzijn van problemen met geestelijke gezondheid en middelengebruik en aan vermindering van stigma waardoor hulpzoekgedrag gestimuleerd kan worden. Over het algemeen was de Mental Health Literacy (MHL) – MHL=kennis en opvattingen over psychische stoornissen die bijdragen aan hun herkenning, management en preventie- bij de plattelanders iets lager dan bij de stedelingen. Omdat de rurale infrastructuur op het gebied van de Ggz en verslavingszorg te kort schiet kan het zijn dat niet tegemoet gekomen kan worden aan de extra vraag naar zorg die voortkomt uit de MHFA-trainingen. Daar staat tegenover dat de MHFA-trainingen motiverend kunnen werken om nieuwe vormen van dienstverlening te ontwikkelen.
Talbot JA, Ziller EC, Szlosek DA. (2016). Mental Health First Aid in Rural Communities: Appropriateness and Outcomes. J Rural Health. Online: 2016 Jan 28.

Back To Top