Skip to: Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Titel
Rehabilitatie in de ouderenpsychiatrie

Jaar van uitgave
2011

Auteurs
Paul Andreoli, Martine Ganzevles, Jaap van Weeghel (red.)

Uitgever
SWP

ISBN
9789088502651

Rehabilitatie is na ruim dertig jaar theorie en praktijk een geaccepteerde en gewaardeerde benadering in de Nederlandse GGZ. Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van mensen met ernstige, vaak langdurige psychische aandoeningen. De kern is om cliënten zoveel mogelijk in staat te stellen zelf hun leven vorm te geven op het gebied van wonen, werken, leren, sociale relaties en zingeving. Tot dusver zijn publicaties over de rehabilitatiepraktijk vooral gericht op (jong)volwassenen met langdurige, ingrijpende psychische problemen. Wat nog ontbreekt is een beschrijving van een rehabilitatiepraktijk die is aangepast op de behoeften en mogelijkheden van ouderen met ingrijpende psychische problematiek. Met de vergrijzing vormen zij een groeiende groep.

In dit boek wordt beschreven hoe zulke aanpassingen vanuit verschillende rehabilitatiebenaderingen (IRB, SRH, functioneringsgerichte benadering) worden ontwikkeld en uitgewerkt, zowel in de ambulante hulpverlening als in klinische verblijfsafdelingen en beschermende woonvormen.

Dat levert kijkjes in de keuken op van goede praktijkvoorbeelden: een rijke bron van inspiratie voor hulpverleners en begeleiders van ouderen binnen en buiten de GGz. Mensen die proberen ouderen die zorg en ondersteuning te bieden die hen in staat stelt het leven te leiden dat bij hen past en waarbij zij zich als persoon de moeite waard voelen.

Het boek is gericht op professionals (en professionals in opleiding) die werken in de ambulante hulpverlening van de GGz, op ouderenafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen, beschermende en begeleide woonvormen maar ook in de thuiszorg, het welzijnswerk en in verzorgings- en verpleeghuizen. Managers, opleiders en beleidsmakers biedt dit boek inzicht in de voorwaarden voor een effectieve en efficiënte ondersteuningspraktijk.

Kenniscentrum Phrenos draagt met deze uitgave bij aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices op het gebied van rehabilitatie, maatschappelijke participatie en herstel van oudere mensen met psychotische en andere ernstige psychische aandoeningen.

Bestel dit boek bij uw boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Back To Top