Skip to: Psychosociale interventies verbeteren het sociale en beroepsmatige functioneren in de vroege stadia van een psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Psychosociale interventies verbeteren het sociale en beroepsmatige functioneren in de vroege stadia van een psychose

De afgelopen jaren zijn psychosociale interventies ontwikkeld en geëvalueerd gericht op het voorkomen of tegengaan van de achteruitgang van het sociale functioneren in de vroege fasen van een psychose (fase van ultra-hoog risico op psychose tot en met vijf jaar na de eerste psychotische episode). Daarvóór werd de behandeling voornamelijk gericht op de positieve symptomen (hallucinaties en wanen), maar het bleek dat die behandelingen over het algemeen weinig positief effect hadden op de functionele uitkomsten. In deze Ierse systematische review en meta-analyse (n=31 studies; 2811 deelnemers) werd onderzocht óf en, zo ja, in welke mate psychosociale interventies effectieve veranderingen in het sociale en werkgerelateerde functioneren teweeg brengen tijdens de vroege fasen van een psychose. De effecten werden allemaal omgerekend naar Standardised Mean Differences (SMD = Cohen’s d) met behulp van Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA). Van de geïncludeerde studies waren er 11 gebaseerd op ultra-hoog risico deelnemers, 2 op prodromale patiënten, 11 op patiënten met een eerste psychotische episode en 7 op patiënten tot de eerste vijf jaar van hun psychose. De 31 studies waren gefocust op de volgende onderwerpen: Cognitieve Gedragstherapie voor psychose (CGTp), Gezinsgerichte Therapie (GT), begeleid werken (Individuele Plaatsing en Steun-IPS), Cognitieve Remediatie Training (CTR) en psychosociale interventies met meerdere componenten (interventies waar naast medicamenteuze behandeling ook psycho-educatie en/of CGTp en/of GT of iets anders werd aangeboden). Uit de gepoolde effecten van alle interventies samen kwam een significant verbeterd sociaal en werkgerelateerd functioneren naar voren (SMD = 0.239; 95%BI: 0.115-0.364). De interventies met meerdere componenten (n=7 studies) hadden het grootste effect (SMD=0.452). IPS scoorde ook goed, maar het betrof hier slechts 3 studies. Dat gold ook voor de GT-interventie. Binnen de CTG-interventies scoorde de subcategorie Social Recovery Therapy (SRT) goed. De interventies hadden het meeste effect bij de groep die een eerste psychose doormaakte.
Frawley E, Cowman M, Lepage M, Donohoe G. (2021). Social and occupational recovery in early psychosis: a systematic review and meta-analysis of psychosocial interventions. Psychol Med. 2021 Sep 3:1-12.

Back To Top