Skip to: Psychiatrische patiënten die slachtoffer van een misdrijf zijn, ervaren meer discriminatie en dat wordt geassocieerd met meer sociaal terugtrekgedrag

Kenniscentrum Phrenos website

Psychiatrische patiënten die slachtoffer van een misdrijf zijn, ervaren meer discriminatie en dat wordt geassocieerd met meer sociaal terugtrekgedrag

Psychiatrische patiënten zijn vaak slachtoffer van een misdrijf én van discriminatie en trekken zich sociaal vaak terug. Sociaal terugtrekgedrag kan worden opgevat als een structurele afwezigheid van sociale interacties, contacten en relaties zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor herstel. In deze Nederlandse cross-sectionele studie (N=949 ambulante patiënten; 18-65 jaar) werd in eerste instantie de prevalentie van sociaal terugtrekgedrag, ervaren discriminatie en slachtofferschap bij een grote, representatieve groep patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening opgespoord en in tweede instantie met behulp van pad-analyses onderzocht of en op welke wijze het recent slachtoffer van een misdrijf te zijn geweest invloed heeft op dat terugtrekgedrag. Sociaal terugtrekken werd vastgesteld met de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI) en ervaren discriminatie met de Discrimination and Stigma Scale (DISC-12). Middels een interview werd vastgesteld of de deelnemer het afgelopen jaar slachtoffer van een vermogensmisdrijf of een geweldsmisdrijf was geweest. Sociaal terugtrekgedrag werd vastgesteld bij 20.6% (95% BI: 18.1-23.2) van de deelnemers en ervaren discriminatie in het afgelopen jaar bij 75, 3% (95% BI: 72.6-78.0). Ongeveer één op de vijf deelnemers was het slachtoffer van een geweldsmisdrijf (19.1%; 95% BI: 16.6-21.6) en 28.0% (95% BI: 25.2-30.9) was slachtoffer van een vermogensmisdrijf. Het slachtoffer zijn had geen direct effect op het sociale terugtrekgedrag, terwijl slachtoffer zijn van een geweldsmisdrijf (B=0.47) en van een vermogensmisdrijf (B=0.65) significante indirecte effecten op sociaal terugtrekgedrag had, gemedieerd door ervaren discriminatie. Deelnemers die slachtoffer van een misdrijf waren gaven aan dat ze meer discriminatie ervoeren en dat werd op zijn beurt geassocieerd met een hoger niveau van sociaal terugtrekgedrag. Interventies die gericht zijn op het tegengaan van discriminatie, hebben invloed op het verminderen van het proces van sociaal terugtrekgedrag.
Ruijne RE, Zarchev M, van Weeghel J, Henrichs J, Garofalo C, Bogaerts S, Mulder CL, Kamperman AM. (2022). Experiencing discrimination mediates the relationship between victimization and social withdrawal in patients suffering from a severe mental illness: A cross-sectional study. J Psychiatr Res. 2022 Apr;148:14-20.

Back To Top