Skip to: Positieve nieuwberichten en posts op sociale media verminderen stigmatiserende houding en vice versa

Kenniscentrum Phrenos website

Positieve nieuwberichten en posts op sociale media verminderen stigmatiserende houding en vice versa

Een groot deel van de personen met een ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is slachtoffer van stigma of discriminatie. In de media wordt veel vaker negatief (EPA zouden gevaarlijk zijn en geweld gebruiken) dan positief (herstel is mogelijk) over deze doelgroep bericht. In veel landen zijn er afspraken met de pers over hoe er over suïcides wordt bericht. Dat soort afspraken zijn er niet met betrekking tot EPA. In deze Australische systematische review (N=12 studies) werd onderzocht wat de impact is van traditionele massamedia (TV en kranten) en sociale media op stigmatiserende houdingen ten opzichte van EPA. Geïncludeerd werden alleen studies die voor en na de interventie stigma ten opzichte van psychische problemen hebben gemeten en een minimale kwaliteit hadden. Alle uitkomsten werden omgezet in OR’s of Cohen’s d. Zeven studies keken naar de impact van het nieuws, twee exploreerden de impact van sociale media en drie studies evalueerden interventies (gericht op journalisten) die erop gericht waren die impact te verminderen. In de meeste studies werden aan de deelnemers stukken tekst ter lezing gegeven en werd er een voor- en nameting gedaan. De meeste studies hadden studenten of een groep uit de algemene bevolking als deelnemers. Soms werd de impact van een recent event gemeten. Het bleek dat positieve berichtgeving over EPA vaak tot een vermindering van stigmatiserende houdingen leidde, maar dat negatieve berichten bijna altijd een toename van stigma tot gevolg had. De studies die de houding van journalisten poogden te veranderen hadden geen effect. Op korte termijn heeft berichtgeving in nieuwsmedia en sociale media over EPA invloed op stigma.
Ross AM, Morgan AJ, Jorm AF, Reavley NJ. (2019). A systematic review of the impact of media reports of severe mental illness on stigma and discrimination, and interventions that aim to mitigate any adverse impact. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Jan;54(1):11-31.

Back To Top