Skip to: Positieve krantenartikelen over psychiatrische patiënten kunnen stigma bij algemeen publiek doen afnemen, terwijl negatieve het stigma bevorderen

Kenniscentrum Phrenos website

Positieve krantenartikelen over psychiatrische patiënten kunnen stigma bij algemeen publiek doen afnemen, terwijl negatieve het stigma bevorderen

In dit Amerikaanse onderzoek werd aan 151 personen uit het algemene publiek –via een internetforum geworven-, die at random in drie groepen verdeeld werden, drie verschillende recente krantenartikelen voorgelegd: groep 1 kreeg een positief artikel over herstel van psychiatrische patiënten; groep 2 een negatief artikel over een falend systeem waardoor een persoon met een psychisch probleem zelfmoord kon plegen en groep 3 een neutraal artikel. Mate van stigma en bevestigende houding werden vóór en na het lezen gemeten met de Attribution Questionnaire (AQ) en Stigma Through Knowledge Test (STKT). De STKT omzeilt sociaal wenselijke antwoorden die met de AQ moeilijk te vermijden zijn. Hoe de respondenten tegen sociale inclusie van psychiatrische patiënten aankijken werd gemeten met de Self-Determination Scale (SDC) (kunnen mensen met psychische stoornis zelfstandig levensdoelen realiseren?); de Empowerment Scale (ES) (hoe krachtig zijn mensen met psychische problemen?) en de Recovery Scale (RS) (in hoeverre kunnen mensen met psychische problemen herstellen?). Het blijkt dat –gemeten met de STKT- de respondenten die het positieve artikel hadden gelezen significant minder stigma toekenden dan de respondenten van de andere twee groepen. Op de AQ waren er geen significante verschillen in scores. Op de SDC, de ES en de RS scoorde groep 1 significant lager (d.w.z. meer sociaal bevestigende, positieve houding) dan de andere twee groepen na het lezen van het artikel. Bij groep 2 nam het stigma toe na het lezen van het artikel. Het is van belang dat journalisten zich ervan bewust zijn dat de wijze waarop ze over mensen met psychische problemen berichten invloed heeft op mate van stigma in de samenleving.
Corrigan PW, Powell KJ & Michaels PJ. (2013). The effects of news stories on the stigma of mental illness. Journal of Nervous and Mental Disease 201 (3), 179-82.

Back To Top