Skip to: Positieve invloed lichamelijke oefeningen op symptomen bij depressie en schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Positieve invloed lichamelijke oefeningen op symptomen bij depressie en schizofrenie

Deze meta-review werd door en namens de European Psychiatric Association uitgevoerd en had als doel om een standpuntbepaling te onderbouwen over de impact van lichamelijke activiteit op de gezondheid van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA): schizofreniespectrum stoornis, ernstige depressieve stoornis en bipolaire stoornis. Mensen met EPA leven gemiddeld 10 tot 20 jaar korter dan de algemene bevolking. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door lichamelijke ziekten die voor een deel beïnvloed kunnen worden door lichamelijke activiteit (cardiovasculaire en metabole ziekten). Er is steeds meer bewijs dat regelmatige lichamelijke activiteit soms even effectief is als medicatie. Het is bekend dat over het algemeen mensen met EPA te weinig fysieke activiteiten verrichten. Deze Europese meta-review (N= 20 studies) zocht bij alle relevante systematische reviews en meta-analyses naar de voordelen van lichamelijke activiteit of -oefeningen bij mensen met EPA. De review werd volgens de PRISMA richtlijnen uitgevoerd. De evidentie werd volgens het GRADE-systeem geordend en met de AMSTAR tool kwalitatief beoordeeld. Uit een meta-analyse waarin data werden gepoold van mensen met EPA in het algemeen, bleek dat de fitness toenam door het doen van aerobics oefeningen. Met betrekking tot ernstige depressieve stoornissen bleek dat lichamelijke activiteit even effectief depressieve symptomen kan doen verminderen als antidepressiva en psychotherapie. Aerobics oefeningen kunnen bij personen met een schizofreniespectrum stoornis de positieve en negatieve symptomen doen verminderen en hebben een gunstige invloed op de cognitie. Voor bipolaire stoornissen zijn er te weinig studies om er een uitspraak over te kunnen doen. De European Psychiatric Association beveelt aan om lichamelijke activiteit als behandeling voor te schrijven bij depressie en schizofreniespectrum stoornissen.
Stubbs B, Vancampfort D, Hallgren M, Firth J, Veronese N, Solmi M, Brand S, Cordes J, Malchow B, Gerber M, Schmitt A, Correll CU, De Hert M, Gaughran F, Schneider F, Kinnafick F, Falkai P, Möller HJ, Kahl KG. (2018). EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness: a meta-review of the evidence and Position Statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the International Organization of Physical Therapists in Mental Health

Back To Top