Skip to: Positief effect samenwerking politie en ggz voor opvang personen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Positief effect samenwerking politie en ggz voor opvang personen met psychische problemen

Mensen met psychische problemen in het justitiële systeem gaat het vaak niet goed. De politie is niet getraind om psychische problemen te herkennen. Daarom is er behoefte aan geschikte en evidence-based ondersteuning van de politie door ggz-professionals. In deze Britse systematische review (n= 23 studies) werd gezocht naar de effecten van bestaande interventies waarbij de politie met de ggz samenwerkt bij het omgaan met mensen met psychische problemen die in overtreding zijn of overlast veroorzaken. Internationaal worden de volgende interventies vaak ingezet: 1. Liaison and Diversion: interventie die als doel heeft om kwetsbare personen zo snel mogelijk bij te staan als ze in contact komen met het justitiële apparaat; 2. Street Triage: samenwerking tussen ggz en politie, waarbij getracht wordt om mensen met problemen zo snel mogelijk bij de crisisdienst te krijgen; 3. Embedded Staff in Contact Control Rooms (CCR’s): ggz specialisten die onderdeel uitmaken van het team op het call center van de politie; 4. Crisis Intervention Teams (CIT): politieagenten die getraind zijn om ggz-problemen te herkennen. In de literatuursearch werd ook specifiek naar genoemde interventies gezocht. Er werden 23 studies in de review geïncludeerd. Er werden geen RCT’s gevonden waarbij de effectiviteit van de interventies werd onderzocht. Uit de meeste studies blijkt wel dat de interventies een positieve impact hebben voor de mensen met psychische problemen die met de politie in aanraking komen. De CIT is het meest onderzocht. De auteurs roepen op om meer robuuste RCT’s op te zetten.
Kane E, Evans E, Shokraneh F. (2018). Effectiveness of current policing-related mental health interventions: A systematic review. Crim Behav Ment Health. 2018 Apr;28(2):108-119.

Back To Top