Skip to: Persoonlijkheidskenmerken hebben ook invloed op werkuitkomsten in IPS-trajecten

Kenniscentrum Phrenos website

Persoonlijkheidskenmerken hebben ook invloed op werkuitkomsten in IPS-trajecten

Goed uitgevoerde Individuele Plaatsing en Steun (IPS) programma’s hebben bewezen efficiënt te zijn bij de integratie van personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) in de reguliere arbeidsmarkt. IPS is succesvol: 56% van de deelnemers vindt regulier betaald werk. De rest dus niet. Niet iedereen die in dit kader werk vindt, kan het lang behouden. In de literatuur worden als redenen voor het niet vinden van werk of het werk weer verliezen genoemd: weinig werkervaring, veel negatieve of paranoïde symptomen, meer opnames. In dit Canadese onderzoek (n=82) werd bekeken in hoeverre persoonlijkheidskenmerken en -problemen van de deelnemers van IPS-programma’s van invloed kunnen zijn op het vinden en behouden van regulier betaald werk. De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na 1, 6 en 12 maand(en) afgenomen: de Motivation to Find a Job Scale, de Expanded Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS-E), de Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders (SCID-I) and axis II personality disorders (SCID-II), de NEO-15: hiermee worden de Big Five persoonlijkheidstrekken gemeten: de zelf aangegeven mate van neuroticisme, extraversie, openheid, consciëntieusheid en vriendelijkheid; en de Millon clinical multiaxial inventory-III (MCMI-III), waarmee persoonlijkheidsproblemen in kaart gebracht kunnen worden. De analyses werden met behulp van logistische regressies uitgevoerd. Er werd een significant verband gevonden tussen het verwerven en het uitstellen van het zoeken naar regulier betaald werk enerzijds en werkervaring (OR 4.52; dit betekent: hoe meer er in het voorgaande jaar gewerkt was des te groter de kans om binnen IPS werk te vinden), persoonlijkheidsproblemen (OR 0.37; dit betekent: hoe hoger er op de MCMI werd gescoord des te lager de kans om werk te vinden) en negatieve symptomen anderzijds. Bij het behouden van werk was consciëntieusheid de enige significante voorspeller: als de consciëntieusheid op de NEO-15 met één punt toenam, nam de kans om werk te verliezen met 35% af. Persoonlijkheidskenmerken hebben zeker invloed op de werkuitkomsten van IPS-projecten. .
Fortin G, Lecomte T, Corbière M. (2017). Does personality influence job acquisition and tenure in people with severe mental illness enrolled in supported employment programs? J Ment Health. 2017 Jun;26(3):248-256.

Back To Top