Skip to: Persoonlijke verhalen hebben meeste invloed op afname stigma en ondersteuning van beleid

Kenniscentrum Phrenos website

Persoonlijke verhalen hebben meeste invloed op afname stigma en ondersteuning van beleid

In de VS is slechts een minderheid van de bevolking voor het investeren van meer middelen in de behandeling van personen met psychische stoornissen en verslavingsproblemen. Uit recent bevolkingsonderzoek blijkt dat de meerderheid van de Amerikanen niet wil samenwerken met drugsverslaafden en denkt dat ze gewelddadig zijn. In oktober 2015 kwam op initiatief van de auteurs van dit artikel een forum, bestaande uit onderzoekers, hulpverleners, vertegenwoordigers van fondsen en de regering, en cliëntenvertegenwoordigers, bijeen ten einde evidence-based communicatiestrategieën om publieke steun voor beter beleid voor genoemde doelgroepen te generen, te bespreken. Het forum onderkent vijf strategieën waar onderzoek naar gedaan is: 1. Sympathieke verhalen die de ervaringen en de strijd van individuen met psychische stoornissen of verslavingsproblemen humaniseren. Deze verhalen kunnen stigma doen verminderen en de kans op politieke steun voor meer middelen neemt toe. 2. Boodschappen die beide doelgroepen de schuld geven. Dit kan de bereidheid om deze mensen te helpen doen afnemen en politiek steun voor repressieve maatregelen versterken. 3. Boodschappen die wijzen op de structurele barrières voor behandeling (zoals slechte dekking door verzekering) kunnen positieve politieke steun genereren zonder dat stigma toeneemt. 4. Boodschappen die nadruk leggen op gebruik van geweld door mensen met psychische problemen, kunnen leiden tot meer steun voor middelen voor ggz-diensten, maar zijn erg stigmatiserend. 5. Boodschappen die de nadruk leggen op de effectiviteit van behandelingen kunnen stigma doen afnemen, maar de effecten op beleidsvoorkeuren zijn nog onduidelijk. Het forum formuleerde ook prioriteiten met betrekking tot beleidscommunicatie over psychische – en verslavingsproblemen zoals o.a.: 1. Toename steun voor effectieve behandelingen van verslavingsproblemen, inclusief harm reduction maatregelen; 2. Ontrafelen van koppelen van deze problemen aan ras en sociaal-economische status.
McGinty E, Pescosolido B, Kennedy-Hendricks A, Barry CL. (2017). Communication Strategies to Counter Stigma and Improve Mental Illness and Substance Use Disorder Policy. Psychiatr Serv. 2017 Oct 2

Back To Top