Skip to: Persoon met een psychische stoornis die werkt en geen burengerucht veroorzaakt wordt het minst gestigmatiseerd

Kenniscentrum Phrenos website

Persoon met een psychische stoornis die werkt en geen burengerucht veroorzaakt wordt het minst gestigmatiseerd

Stigmatiseren remt de sociale integratie af van personen met een psychisch probleem die in hun herstelproces zitten. Er is weinig bekend over welke kenmerken van de gestigmatiseerde persoon het publieke stigma erger maken of verminderen. Uit de literatuur blijkt wel dat een persoon met een psychische stoornis die werk heeft minder gestigmatiseerd wordt. In dit Nederlandse vignettenonderzoek (N=2376 respondenten) werd met behulp van 16 vignetten bekeken welke kenmerken van de persoon met een psychische stoornis invloed hebben op het publieke stigma. De vignetten bevatten beschrijvingen van het leven van een persoon (Jeroen genaamd) die op zichzelf woont waarbij vier variabelen werden gevarieerd: 1. diagnose (depressie of psychotische stoornis); 2. leeftijd (19 of 41 jaar); 3. wel of niet veroorzaken van burengerucht (geluidsoverlast); 4. wel of geen werk hebben. De respondenten werden geworven op het CentERpanel, een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking dat bereid is regelmatig vragenlijsten in te vullen. Na het lezen van het vignet werd bij elke respondent de Social Distance Scale (SDS) afgenomen en werd gevraagd hoe bereid ze waren Jeroen als buurman te hebben, een avond met hem te willen doorbrengen, hem als vriend of als collega of familielid te willen hebben. Hoe hoger de score (maximaal 25), hoe meer sociale afstand gewenst wordt. Ook werd de Level of Contact Report (LCR) en de Mental Health Knowledge Schedule (MAKS) afgenomen. De data werden geanalyseerd met behulp van ANOVA’s. Het bleek dat werkloosheid en veroorzaken van burengerucht duidelijk geassocieerd werden met een toename van het stigma. De hoogste SDS-score was voor het vignet waarin Jeroen een psychotische stoornis had, werkloos was, burengerucht veroorzaakte en 40 jaar oud was (M=16.8, SD=3.66). Met deze persoon wilde 33,3% niets te maken hebben. Stigma was sterker voor iemand met een psychotische stoornis in vergelijking met een depressieve stoornis. Het lijkt erop dat één kenmerk het vooroordeel bij mensen uit de algemene bevolking ten aanzien van personen met psychische problemen kan doen verminderen.
Oudejans SCC, Spits ME, van Weeghel J. (2021). A cross-sectional survey of stigma towards people with a mental illness in the general public. The role of employment, domestic noise disturbance and age. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021 Sep;56(9):1547-1554. doi: 10.1007/s00127-021-02111-y. Epub 2021 Jul 16.

Back To Top