Skip to: Personen met schizofrenie uit 27 landen ervaren discriminatie van hulpverleners uit de somatische en geestelijke gezondheidszorg

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met schizofrenie uit 27 landen ervaren discriminatie van hulpverleners uit de somatische en geestelijke gezondheidszorg

Over het algemeen doen personen met ernstige psychische problemen weinig beroep op de somatische gezondheidszorg. Wellicht is er een verband met hun slechte lichamelijke gezondheid. In dit Europeseonderzoek werden 777 personen met schizofrenie uit 27 landen (uit het INDIGO research netwerk; West-Europese, Oost-Europese en Aziatische landen) geïnterviewd over hun ervaringen met discriminatie als ze gebruik maken van gezondheidszorgvoorzieningen. Ervaren discriminatie en stigma werden gemeten met de Discrimination and Stigma Scale (DISC). Het bleek dat meer dan 17% van de geïnterviewden zich gediscrimineerd voelde als ze behandeld werden voor een lichamelijk probleem. Hulpverleners in de GGz denken vaak dat zij kunnen bijdragen aan een vermindering van het stigma. Dit blijkt niet uit dit onderzoek, omdat meer dan 38% van de deelnemers zich respectloos behandeld voelde door GGz-hulpverleners. Met name in de voormalig communistische landen was het ervaren stigma nog hoger. Patiënten die thuis behandeld werden voelden meer discriminatie met betrekking tot hun persoonlijke veiligheid dan patiënten in andere settings. Slechts 44% van de deelnemers ervoeren geen vermijdingsgedrag bij degenen in hun omgeving die van hun diagnose op de hoogte waren en slechts 27% van de geïnterviewden kwam openlijk voor zijn diagnose uit.
Harangozo J, Reneses B, Brohan E, Sebes J, Csukly G, López-Ibor JJ, Sartorius N, Rose D & Thornicroft G (2014). Stigma and discrimination against people with schizophrenia related to medical services. International Journal of Social Psychiatry 60 (4), 359-366.

Back To Top