Skip to: Personen met schizofrenie presteren beter bij arbeidsrehabilitatie met langdurige mindfulness training

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met schizofrenie presteren beter bij arbeidsrehabilitatie met langdurige mindfulness training

In dit Amerikaans onderzoek (n=34) wordt verslag gedaan van een voorbereidende RCT in het kader van de Mindfulness Intervention for Rehabilitation and Recovery in Schizophrenia (MIRRORS). Mindfulness kan potentieel ruminatie, zichzelf naar beneden halen, boosheid, angst en depressie verminderen. De deelnemers zijn veteranen die in een stabiele fase van hun ziekte (schizofrenie of schizoaffectieve stoornis) zitten. In het kader van een arbeidsrehabilitatietraject kreeg iedereen op baseline een baan op instapniveau binnen een medische voorziening van het Department of Veterans Affairs aangeboden, zoveel mogelijk aansluitend bij de individuele wensen (huishoudelijk werk, postverwerking, ondersteuning verpleging). De interventie MIRRORS-groep (n=18) kreeg 16 weken weken lang elke week 2x mindfulness meditatie praktijk van 75 minuten, ondersteunende coaching en een CD om thuis te oefenen. De controlegroep (Intensive Support) kreeg elke week ondersteunende begeleiding van 90 minuten. Op baseline, na 8, 16 en 24 weken werden gemeten: de PANNS, de Work Behavior Inventory (WBI): hiermee worden door een professional de werkprestaties van de deelnemers gescoord, de Change Assessement Scale (CAS), de Mindfulness Fidelity Scale (MFS) en de Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8). Het bleek dat de mindfulnesstraining op een acceptabel betrouwbaarheidsniveau gegeven kon worden. Het bleek dat na 4 maanden de MIRRORS-groep significant meer uren had gewerkt (Cohen’s d=0.65) en significant beter presteerde dan de controlegroep. De MIRRORS-groep werkte meer uren per week en het verschil nam naar verloop van tijd toe. Op de WBI-subschalen Work Quality (M=3.5 vs M=2.9) en Personal Presentation (M=3.7 vs M=3.2) scoorden de MIRRORS-groep significant hoger dan de controlegroep.
Davis LW, Lysaker PH, Kristeller JL, Salyers MP, Kovach AC, Woller S. (2015). Effect of mindfulness on vocational rehabilitation outcomes in stable phase schizophrenia. Psychological Services 12(3), 303-12.

Back To Top