Skip to: Personen met meer kennis over en tolerantie ten opzichte van psychische problemen zoeken eerder hulp als ze zelf problemen krijgen

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met meer kennis over en tolerantie ten opzichte van psychische problemen zoeken eerder hulp als ze zelf problemen krijgen

In Europa zoekt ongeveer de helft van de personen die GGZ-hulp nodig heeft ook daadwerkelijk contact met hulpverleners. In deze Engelse studie werden representatieve survey-gegevens (N=1751) geanalyseerd uit 2008 en 2009 met o.a. vragen over: 1. Gaat men hulp zoeken als men zelf een psychisch probleem heeft; 2. Zal men het aan vrienden en familie vertellen als men een psychiatrische diagnose heeft gekregen; 3. Kennis over psychische stoornissen en behandelingen (gemeten met de Mental Health Knowledge Schedule); 4. De mate waarin men contact heeft met personen met psychische problemen. Er blijkt een verband te bestaan tussen het hebben van een tolerante houding ten opzichte van de GGz en meer kennis over psychische problemen enerzijds énde intentie om naar de huisarts te gaan als men zelf psychische problemen krijgt en de neiging om met bekenden over de eigen psychische problemen te praten anderzijds. Dus initiatieven die de kennis en positieve houding over psychische problemen doen toenemen zullen tot meer hulpzoekgedrag en het minder verborgen houden van psychische problemen leiden.
Rüsch N, Evans-Lacko SE, Henderson C, Flach C & Thornicroft G (2011). Knowledge and Attitudes as Predictors of Intentions to Seek Help for and Disclose a Mental Illness. Psychiatric Services 62 (6), 675-678.

Back To Top