Skip to: Personen met ernstige psychische stoornissen met risico op dakloosheid hebben baat bij een specifiek Housing First (HF) programma

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met ernstige psychische stoornissen met risico op dakloosheid hebben baat bij een specifiek Housing First (HF) programma

HF-programma’s zijn ontwikkeld en effectief gebleken in Noord-Amerika. Bij een HF-programma krijgen daklozen met problemen zonder voorwaarde een woonruimte aangeboden, waarna verdere hulp aangeboden wordt. In Australië is een klein deel van de personen met ernstige psychische problemen daadwerkelijk dakloos. Een groter deel van deze groep heeft onstabiele/onzekere huisvesting met een grote kans om dakloos te worden (totaal ongeveer 23.600 personen). Daarvoor is een variant van een HF-programma ontwikkeld: het Doorway-programma. Deelnemers aan het Doorway-programma krijgen ondersteuning bij het vinden van een zelfstandige woonruimte in het lagere segment van de huursector en 18 maanden lang wordt de huur (gedeeltelijk) door het programma betaald. Verder krijgt men ondersteuning in het herstelproces. De deelnemers werden door hun reguliere ggz-hulpverleners voor het Doorway-programma voorgedragen. In deze Australische studie werd gekeken in hoeverre 157 Doorway deelnemers veilige en zelfstandige woonruimte konden vinden en houden en of hun psychische gezondheid erop vooruitging. De uitkomsten werden vergeleken met die van een controlegroep (N=80) met dezelfde achtergrond die geen extra ondersteuning kreeg. De primaire uitkomstmaat was het aantal dagen dat in een zelfstandige woonruimte was gewoond. De verandering in de psychische gesteldheid werd voor en na de interventie gemeten met de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS). Het bleek dat 89 van de 157 Doorway deelnemers zelfstandige woonruimte hadden gevonden (=57%). Zij woonden significant meer dagen in zulke woonruimtes (119,4 extra dagen per deelnemer) dan de deelnemers van de controlegroep. Van de Doorwaygroep had 45,9% een zelfstandige woonruimte voor langer dan een half jaar, tegenover 13,8% van de controlegroep. De Doorway-deelnemers scoorden na 18 maanden significant beter op bijna alle dimensies van de HoNOS dan de leden van de controlegroep. In vergelijking met de controlegroep werd bij de Doorwaygroep een significante afname van het aantal opnamedagen tijdens de looptijd van het programma gevonden. Doorway is een veelbelovende interventie.
Dunt DR, Day SE, Collister L, Fogerty B, Frankish R, Castle DJ, Hoppner C, Stafrace S, Sherwood S, Newton JR, Redston S. (2021). Evaluation of a Housing First programme for people from the public mental health sector with severe and persistent mental illnesses and precarious housing: Housing, health and service use outcomes. Aust N Z J Psychiatry. 2021 May 9:48674211011702.

Back To Top