Skip to: Personen die gebruik maken van GGZ-voorzieningen omschrijven zichzelf als ‘patiënt’ of ‘cliënt’

Kenniscentrum Phrenos website

Personen die gebruik maken van GGZ-voorzieningen omschrijven zichzelf als ‘patiënt’ of ‘cliënt’

Er worden veel verschillende termen gebruikt om personen die gebruik maken van GGz-voorzieningen mee te omschrijven: o.a. patiënt, cliënt, consument, gebruiker, overlever. Sommige van deze termen worden als potentieel stigmatiserend of als potentieel ‘versterkend’ gezien. Het doel van deze Britse systematische review was het opsporen van empirische studies naar het verband tussen het gebruik van één van de genoemde termen en uitkomsten op schalen die stigmatisering ofempowerment meten. Omdat er zulke studies niet werden gevonden, beschrijven de auteurs 11 empirische studies waarin gevraagd werd aan welke term de voorkeur wordt gegeven door de respondenten, die allen een beroep doen op de GGz-hulpverlening. De studies zijn gedaan in de UK (6), de USA (2) en Canada, Ierland en Australië (elk één). Het blijkt dat de respondenten in de UK de voorkeur geven om als ‘patiënt’ te worden aangesproken, terwijl in Amerika de voorkeur voor de term ‘cliënt’ naar voren komt.
Dickens G & Picchioni M (2012). A systematic review of the terms used to refer to people who use mental health services: User perspectives. International Journal of Social Psychiatry 58 (2), 115-122.

Back To Top