Skip to: Peer Education werkt goed om geïnternaliseerd stigma bij ouderen met depressie terug te dringen

Kenniscentrum Phrenos website

Peer Education werkt goed om geïnternaliseerd stigma bij ouderen met depressie terug te dringen

Peer Education is een interventie waarbij leden van een bepaalde groep ondersteund worden om gezondheidsbevorderende gedragsverandering teweeg te brengen door andere leden van de groep: hun ‘peers’. In dit Amerikaanse artikel wordt beschreven hoe 7 ouderen die ooit een depressie hadden gehad een korte training tot Peer Educator (PE) kregen ten einde op bezoek te gaan bij andere ouderen (n=19; 60-70 jaar) waarvan in de eerste lijn was vastgesteld –met de Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)- dat ze depressieve symptomen hadden, maar geen hulp zochten, waarschijnlijk vanwege geïnternaliseerd stigma. De training tot PE bestond uit 5 sessies van 4 uur waarin o.a. motivationele interview technieken werden geleerd. De PE’s werden gematched aan de deelnemers en in een periode van 3 maanden werden de deelnemers minimaal 3 maal bezocht. Vóór het eerste en na het laatste contact werden afgenomen: Devaluation Discrimination Scale (meet perceived public stigma) en de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI; meet geïnternaliseerd stigma). Na het laatste contact werd ook een semi-gestructureerd interview met de deelnemers gehouden. Het bleek dat de meeste deelnemers in het verleden wel eens voor depressie behandeld waren. Na de PE-interventie waren de scores voor perceived en geïnternaliseerd stigma significant afgenomen. Uit de interviews kwamen thema’s naar boven die van invloed waren op het afnemen van het geïnternaliseerde stigma: a. de deelnemers konden in hun sociale omgeving niet praten over hun problemen en dat ging wel met de PE; b. de deelnemers voelden zich begrepen door hun PE; c. de deelnemers kregen meer kennis over depressie en de mogelijkheden voor de behandeling ervan; d. de deelnemers voelden zich gesteund door hun PE op hun weg naar herstel.
Conner KO, McKinnon SA, Ward CJ, Reynolds CF, Brown C. (2015). Peer education as a strategy for reducing internalized stigma among depressed older adults. Psychiatric Rehabilitation Journal 38(2), 186-93.

Back To Top